Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan Februari 2020

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam  43 51.19%
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional 17
  Sokongan 26
Awam  41 48.81%
  Swasta 23
  Orang Awam 18
  Lain-lain 0
JUMLAH 84

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Awam
Jumlah 43 41