Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan November 2019

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam  12 37.50%
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional 5
  Sokongan 7
Awam  20 62.50%
  Swasta 2
  Orang Awam 18
  Lain-lain 0
JUMLAH 32

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Awam
Jumlah 12 20