Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan September 2019

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam  28 37.33%
  Pengurusan Tertinggi 3
  Pengurusan dan Profesional 9
  Sokongan 16
Awam  47 62.67%
  Swasta 34
  Orang Awam 13
  Lain-lain 0
JUMLAH 75

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Awam
Jumlah 28 47