Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan Ogos 2019

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam  78 78.79%
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional 9
  Sokongan 69
Awam  21 21.21%
  Swasta 10
  Orang Awam 10
  Lain-lain 1
JUMLAH 99

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Awam
Jumlah 77 22