Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan Mei 2019

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam  17 44.74%
  Pengurusan Tertinggi 1
  Pengurusan dan Profesional 4
  Sokongan 12
Awam  21 55.26%
  Swasta 7
  Orang Awam 13
  Lain-lain 1
JUMLAH 38

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Awam
Jumlah 17 21