Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan Februari 2019

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam  33 44.59%
  Pengurusan Tertinggi 1
  Pengurusan dan Profesional 8
  Sokongan 24
Awam  41 55.41%
  Swasta 8
  Orang Awam 27
  Lain-lain 6
JUMLAH 74

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Awam
Jumlah 33 41