Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan Oktober 2018

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam  76 56.72%
  Pengurusan Tertinggi 10
  Pengurusan dan Profesional 17
  Sokongan 49
Awam  58 43.28%
  Swasta 35
  Orang Awam 12
  Lain-lain 11
JUMLAH 134

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Awam
Jumlah 76 58

 

TOP

Statistik Pelawat



Keseluruhan
3450628