Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan September 2018

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam  68 63.55%
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional 17
  Sokongan 51
Awam  39 36.45%
  Swasta 14
  Orang Awam 21
  Lain-lain 4
JUMLAH 107

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Awam
Jumlah 68 39