Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan Julai 2018

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam  44 44.00%
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional 7
  Sokongan 37
Awam  56 56.00%
  Swasta 32
  Orang Awam 21
  Lain-lain 3
JUMLAH 100

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Awam
Jumlah 44 56