Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan April 2018

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam  64 52.46%
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional 38
  Sokongan 26
Awam  58 47.54%
  Swasta 6
  Orang Awam 52
  Lain-lain 0
JUMLAH 122

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Awam
Jumlah 64 58