Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan Mac 2018

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam  15 25.86%
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional 1
  Sokongan 14
Awam  43 74.14%
  Swasta 17
  Orang Awam 24
  Lain-lain 2
JUMLAH 58

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Awam
Jumlah 15 43