Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan Februari 2018

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam  21 38.18%
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional 5
  Sokongan 16
Awam  34 61.82%
  Swasta 13
  Orang Awam 18
  Lain-lain 3
JUMLAH 55

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Awam
Jumlah 21 34