Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan Jun 2017

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam  21 44.68%
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional 11
  Sokongan 10
Awam  26 55.32%
  Swasta 9
  Orang Awam 13
  Lain-lain 4
JUMLAH 47

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Awam
Jumlah 21 26