Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan April 2017

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam  22 26.51%
  Pengurusan Tertinggi 1
  Pengurusan dan Profesional 8
  Sokongan 13
Awam  61 73.49%
  Swasta 15
  Orang Awam 44
  Lain-lain 2
JUMLAH 83

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Awam
Jumlah 22 61