Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan Tahun 2017

BULAN SEKTOR  BIL PERATUS
Januari Penjawat Awam    37  63.79%
  Pengurusan Tertinggi  5
  Pengurusan dan Profesional  5
  Sokongan  27
Awam    21  36.21%
  Swasta  11
  Orang Awam  10
  Lain-lain  0
JUMLAH   58  100%
Februari Penjawat Awam    40  39.22%
  Pengurusan Tertinggi  4
  Pengurusan dan Profesional  13
  Sokongan  23
Awam    62  60.78%
  Swasta  30
  Orang Awam  31
  Lain-lain  1
JUMLAH  102  100%
Mac Penjawat Awam    70  67.31%
  Pengurusan Tertinggi  1
  Pengurusan dan Profesional  14
  Sokongan  55
Awam    34  32.69%
  Swasta  11
  Orang Awam  22
  Lain-lain  1
JUMLAH  104  100%
April Penjawat Awam    22  26.51%
  Pengurusan Tertinggi  1
  Pengurusan dan Profesional  8
  Sokongan  13
Awam    61  73.49%
  Swasta  15
  Orang Awam  44
  Lain-lain  2 
JUMLAH  83  100%

 

Mei

Penjawat Awam    34  31.48%
  Pengurusan Tertinggi  1
  Pengurusan dan Profesional  17 
  Sokongan  16
Awam    74  68.52%
  Swasta  25
  Orang Awam  44
  Lain-lain  5
JUMLAH  108  100%
Jun Penjawat Awam    21  44.68%
  Pengurusan Tertinggi  0
  Pengurusan dan Profesional  11
  Sokongan  10
Awam    26  55.32%
  Swasta  9
  Orang Awam  13
  Lain-lain  4
JUMLAH  47  100%
Julai Penjawat Awam    25  42.37%
  Pengurusan Tertinggi  0
  Pengurusan dan Profesional  4
  Sokongan  21
Awam    34  57.63%
  Swasta  14
  Orang Awam  17
  Lain-lain  3
JUMLAH  59  100%
Ogos Penjawat Awam    68  66.67%
  Pengurusan Tertinggi  0
  Pengurusan dan Profesional  6
  Sokongan  62
Awam    34  33.33%
  Swasta  17
  Orang Awam  14
  Lain-lain  3
JUMLAH  102  100%
September Penjawat Awam    32  48.48%
  Pengurusan Tertinggi  0
  Pengurusan dan Profesional  8
  Sokongan  24
Awam   34  51.52%
  Swasta 12
  Orang Awam 18
  Lain-lain  4
JUMLAH  66
 100%
Oktober Penjawat Awam    26  45.61%
  Pengurusan Tertinggi  0
  Pengurusan dan Profesional  7
  Sokongan  19
Awam    31  54.39%
  Swasta  8
  Orang Awam  16
  Lain-lain  7
JUMLAH  57  100%
November Penjawat Awam    23  30.67%
  Pengurusan Tertinggi  0
  Pengurusan dan Profesional  6
  Sokongan  17
Awam    52  69.33%
  Swasta  11
  Orang Awam  41
  Lain-lain  0
JUMLAH  75  100%
Disember
    
Penjawat Awam    11  61.11%
  Pengurusan Tertinggi  0  
  Pengurusan dan Profesional  3  
  Sokongan  8  
 Awam    7  38.89%
  Swasta  1  
  Orang Awam  6  
  Lain-lain  0  
JUMLAH  18  100%
         
JUMLAH KESELURUHAN = 879