Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan Oktober 2016

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam  43 61.43%
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional 20
  Sokongan 23
Awam  27 38.57%
  Swasta 15
  Orang Awam 11
  Lain-lain 1
JUMLAH 70

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Awam
Jumlah 43 27