Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan Julai 2016

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam  27 56.25%
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional 8
  Sokongan 19
Awam  21 43.75%
  Swasta 8
  Orang Awam 13
  Lain-lain 0
JUMLAH 48

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Awam
Jumlah 27 21