Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan Mei 2016

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam  47 48.45%
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional 5
  Sokongan 42
Awam  50 51.55%
  Swasta 13
  Orang Awam 36
  Lain-lain 1
JUMLAH 97

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Awam
Jumlah 47 50