Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan Mac 2016

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam  39 37.14%
  Pengurusan Tertinggi 1
  Pengurusan dan Profesional 7
  Sokongan 31
Awam  66 62.86%
  Swasta 41
  Orang Awam 19
  Lain-lain 6
JUMLAH 105

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Awam
Jumlah 39 66