Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan Tahun 2015

BULAN SEKTOR  BIL PERATUS
Januari Penjawat Awam   26 51.0%
  Pengurusan Tertinggi 1
  Pengurusan dan Profesional 13
  Sokongan 12
Awam   25 49.0%
  Swasta
  Orang Awam 22
  Ahli Majlis 0
  Politik 0
JUMLAH  51 100%
Februari Penjawat Awam   45 53.6%
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional 1
  Sokongan 44
Awam   39 46.4%
  Swasta
  Orang Awam 36
  Ahli Majlis 0
  Politik 0
JUMLAH 84 100%
Mac Penjawat Awam   70 57.9%
  Pengurusan Tertinggi 3
  Pengurusan dan Profesional 13
  Sokongan 54
Awam   51 42.1%
  Swasta 11 
  Orang Awam 40
  Ahli Majlis 0
  Politik 0
JUMLAH 121 100%
April Penjawat Awam   64 57.7%
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional 5
  Sokongan 59
Awam   47 42.3%
  Swasta 19 
  Orang Awam 28
  Ahli Majlis 0
  Politik 0
JUMLAH 111 100%

 

Mei

Penjawat Awam   27 35.5%
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional 5
  Sokongan 22
Awam   49 64.5%
  Swasta 18 
  Orang Awam 31
  Ahli Majlis 0
  Politik 0
JUMLAH 76 100%
Jun Penjawat Awam   31 31.0%
  Pengurusan Tertinggi 1
  Pengurusan dan Profesional 11
  Sokongan 19
Awam   69 69.0%
  Swasta 17 
  Orang Awam 52
  Ahli Majlis 0
  Politik 0
JUMLAH 100 100%
Julai Penjawat Awam   15 41.7%
  Pengurusan Tertinggi 2
  Pengurusan dan Profesional 6
  Sokongan 7
Awam   21 58.3%
  Swasta 10
  Orang Awam 11
  Ahli Majlis 0
  Politik 0
JUMLAH 36 100%
Ogos Penjawat Awam   23 38.98%
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional 4
  Sokongan 19
Awam   36 61.02%
  Swasta 5
  Orang Awam 31
  Ahli Majlis 0
  Politik 0
JUMLAH 59 100%
September Penjawat Awam   30 60.0%
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional 8
  Sokongan 22
Awam   20 40.0%
  Swasta 7
  Orang Awam 13
  Ahli Majlis 0
  Politik 0
JUMLAH 50 100%
Oktober Penjawat Awam   33 42.31%
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional 9
  Sokongan 24
Awam   45 57.69%
  Swasta 23
  Orang Awam 22
  Ahli Majlis 0
  Politik 0
JUMLAH 78 100%
November Penjawat Awam   22 37.93%
  Pengurusan Tertinggi 2
  Pengurusan dan Profesional 4
  Sokongan 16
Awam   36 62.07%
  Swasta 11
  Orang Awam 25
  Ahli Majlis 0
  Politik 0
JUMLAH 58 100%
     
Disember
    
Penjawat Awam   12 70.59%
  Pengurusan Tertinggi 0  
  Pengurusan dan Profesional 3  
  Sokongan 9  
 Awam   5 29.41%
  Swasta 0  
Orang Awam Orang Awam 5  
Ahli Majlis Ahli Majlis 0  
Politik Politik 0  
JUMLAH 17 100%
         
JUMLAH KESELURUHAN =  841