Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan Oktober 2011

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam   24 37.0%
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional 7
  Sokongan 17
Awam   41 63.0%
  Swasta 11
  Orang Awam 30
  Ahli Majlis 0
  Politik 0
JUMLAH 65 100%

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Pengurusan Tertinggi Pengurusan dan Profesional Sokongan Awam Swasta Orang Awam Ahli Majlis Politik
Jumlah 24 0 7 17 41 11 30 0 0