Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan Julai 2011

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam   25 22.4%
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional 6
  Sokongan 19
Awam   87 77.6%
  Swasta 17
  Orang Awam 69
  Ahli Majlis 1
  Politik 0
JUMLAH 112 100%

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Pengurusan Tertinggi Pengurusan dan Profesional Sokongan Awam Swasta Orang Awam Ahli Majlis Politik
Jumlah 25 0 6 19 87 17 69 1 0