Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan September 2012

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam   28 46.0%
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional 4
  Sokongan 24
Awam   33 54.0%
  Swasta 10
  Orang Awam 23
  Ahli Majlis 0
  Politik 0
JUMLAH 61 100%

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Pengurusan Tertinggi Pengurusan dan Profesional Sokongan Awam Swasta Orang Awam Ahli Majlis Politik
Jumlah 28 0 4 24 33 10 23 0 0