Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan Januari 2012

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam   35 30.0%
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional 7
  Sokongan 28
Awam   78 70.0%
  Swasta 18
  Orang Awam 60
  Ahli Majlis 0
  Politik 0
JUMLAH 113 100%

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Pengurusan Tertinggi Pengurusan dan Profesional Sokongan Awam Swasta Orang Awam Ahli Majlis Politik
Jumlah 35 0 7 28 78 18 60 0 0