Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan Ogos 2013

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam   14 41.2%
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional 8
  Sokongan 6
Awam   20 58.8%
  Swasta 4
  Orang Awam 16
  Ahli Majlis 0
  Politik 0
JUMLAH 34 100%

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Pengurusan Tertinggi Pengurusan dan Profesional Sokongan Awam Swasta Orang Awam Ahli Majlis Politik
Jumlah 14 0 8 6 20 4 16 0 0