Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan Jun 2013

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam   13 27.7%
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional 3
  Sokongan 10
Awam   34 72.3%
  Swasta 19
  Orang Awam 15
  Ahli Majlis 0
  Politik 0
JUMLAH 47 100%

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Pengurusan Tertinggi Pengurusan dan Profesional Sokongan Awam Swasta Orang Awam Ahli Majlis Politik
Jumlah 13 0 3 10 34 19 15 0 0