Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan April 2014

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam   11 25.6%
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional 2
  Sokongan 9
Awam   32 74.4%
  Swasta 7
  Orang Awam 25
  Ahli Majlis 0
  Politik 0
JUMLAH 43 100%

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Pengurusan Tertinggi Pengurusan dan Profesional Sokongan Awam Swasta Orang Awam Ahli Majlis Politik
Jumlah 11 0 2 9 32 7 25 0 0