1. Tumpuan diberikan kepada Sektor Swasta, Sektor Kerajaan, Industry Player, Institusi Perbankan, Goverment Link Company, NGO, SME/SMI dan sebagainya. Kumpulan Swasta difokuskan Pengurusan Tertinggi, Eksekutif dan Peringkat Bawahan. Manakala Kumpulan Kerajaan difokuskan mengikut kategori seperti pengangkutan, perdagangan, hasil, penguatkuasaan dan lain-lain.

2.  Memerangi rasuah di kalangan sektor swasta dengan cara mendukung 5 prinsip iaitu :

2.1. Komitmen kepada mempromosi nilai integriti, ketelusan dan tadbir urus yang baik
2.2. Pengukuhan kawalan dalaman yang menyokong pencegahan rasuah
2.3. Pematuhan kepada undang-undang, polisi dan prosedur yang melibatkan pencegahan rasuah
2.4. Memerangi sebarang bentuk amalan rasuah
2.5. Menyokong segala inisiatif pencegahan rasuah yang diusahakan oleh SPRM

TOP

Statistik PelawatKeseluruhan
3450256