Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan Jun 2019

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam  35 61.40%
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional 12
  Sokongan 23
Awam  22 38.60%
  Swasta 9
  Orang Awam 12
  Lain-lain 1
JUMLAH 57

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Awam
Jumlah 35 22

 

Hit: 3945