Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan April 2019

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam  138 46.46%
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional 21
  Sokongan 117
Awam  159 53.54%
  Swasta 47
  Orang Awam 112
  Lain-lain 0
JUMLAH 297

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Awam
Jumlah 138 159

 

Hit: 4608