Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan Tahun 2019

BULAN SEKTOR  BIL PERATUS
Januari Penjawat Awam    42  27.10%
  Pengurusan Tertinggi  3
  Pengurusan dan Profesional  17
  Sokongan  22
Awam   113  72.90%
  Swasta  81
  Orang Awam  19
  Lain-lain  13
JUMLAH   154  100%
Februari Penjawat Awam    34  45.95%
  Pengurusan Tertinggi  1
  Pengurusan dan Profesional  8
  Sokongan  25
Awam    40  54.05%
  Swasta  5
  Orang Awam 27 
  Lain-lain
JUMLAH 74   100%
Mac Penjawat Awam    61  45.52%
  Pengurusan Tertinggi  1
  Pengurusan dan Profesional  19
  Sokongan  41
Awam    73  54.48%
  Swasta  33
  Orang Awam  39
  Lain-lain  1
JUMLAH  134  100%
April Penjawat Awam    138  46.46%
  Pengurusan Tertinggi  0
  Pengurusan dan Profesional  21
  Sokongan  117
Awam    159
 53.54%
  Swasta  47
  Orang Awam  112
  Lain-lain  0
JUMLAH  297  100%

 

Mei

Penjawat Awam    17
 44.74%
  Pengurusan Tertinggi  1
  Pengurusan dan Profesional  4
  Sokongan  12
Awam    21  55.26%
  Swasta  7
  Orang Awam  13
  Lain-lain  1
JUMLAH  38
 100%
Jun Penjawat Awam    35
 61.40%
  Pengurusan Tertinggi  0
  Pengurusan dan Profesional  12
  Sokongan  23
Awam    22 38.60% 
  Swasta  9
  Orang Awam  12
  Lain-lain  1
JUMLAH 57  100% 
Julai Penjawat Awam    31 47.69% 
  Pengurusan Tertinggi  0
  Pengurusan dan Profesional  10
  Sokongan  21
Awam   34
52.31% 
  Swasta 14 
  Orang Awam  19
  Lain-lain  1
JUMLAH 65 
 
Ogos Penjawat Awam   77  77.78% 
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional
  Sokongan 69 
Awam   22 22.22%
  Swasta
  Orang Awam 10
  Lain-lain
JUMLAH 99  100% 
September Penjawat Awam   28 
37.33% 
  Pengurusan Tertinggi
  Pengurusan dan Profesional
  Sokongan 16 
Awam   47   62.67%
  Swasta 34 
  Orang Awam 13 
  Lain-lain
JUMLAH 75  100% 
Oktober Penjawat Awam   36 65.45% 
  Pengurusan Tertinggi 4
  Pengurusan dan Profesional 10 
  Sokongan 22
Awam   19 34.55% 
  Swasta 8
  Orang Awam 9
  Lain-lain
JUMLAH 55 100% 
November Penjawat Awam    12
 37.50%
  Pengurusan Tertinggi  0
  Pengurusan dan Profesional  5
  Sokongan  7
Awam    20
62.50% 
  Swasta  2
  Orang Awam  18
  Lain-lain  0
JUMLAH  32  100%
Disember
    
Penjawat Awam      
  Pengurusan Tertinggi    
  Pengurusan dan Profesional    
  Sokongan    
 Awam    
 
  Swasta    
  Orang Awam    
  Lain-lain    
JUMLAH    
         
JUMLAH KESELURUHAN = 1081  

 

 

Hit: 10242