Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan Ogos 2018

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam  64 55.65%
  Pengurusan Tertinggi 2
  Pengurusan dan Profesional 14
  Sokongan 48
Awam  51 44.35%
  Swasta 17
  Orang Awam 26
  Lain-lain 8
JUMLAH 115

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Awam
Jumlah 64 51

 

Hit: 17620