1. Program ACCP dirangka bagi membantu organisasi dan syarikat swasta mewujudkan program Pencegahan rasuah yang lebih sistematik. Program ini membantu organisasi mencegah, mengesan dan menangani rasuah ke arah budaya dan etika perniagaan yang lebih baik. Program ACCP ini juga membuktikan komitmen syarikat swasta terhadap pelaksanaan sistem pengurusan Pencegahan rasuah.

 2. Program ACCP ini sesuai pelaksanaannya kepada pelbagai kategori organisasi dan syarikat swasta di dalam negara seperti berikut:

  1. Syarikat Antarabangsa (Multi National Corporation);
  2. Syarikat Senaraian Awam (Public Listed Company);
  3. Badan Berkanun (Persekutuan dan Negeri) (Statutory Body (Federal and State));
  4. Syarikat Berkaitan/ Pelaburan Kerajaan (Government Linked/ Investment Company);
  5. Syarikat Milik Menteri Kewangan (Diperbadankan) (Company Owned by the Minister of Finance (Incorporated));
  6. Perusahaan Sederhana (Medium Enterprise);
  7. Perusahaan Kecil dan Mikro (Small and Micro Enterprise);
  8. Pertubuhan Bukan Kerajaan (Non-Government Organisation); dan
  9. Lain-lain pertubuhan (koperasi dan lain-lain).
Hit: 8838