Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan Tahun 2018

BULAN SEKTOR  BIL PERATUS
Januari Penjawat Awam    27  30.34%
  Pengurusan Tertinggi  0
  Pengurusan dan Profesional  14
  Sokongan  13
Awam    62  69.66%
  Swasta  29
  Orang Awam  25
  Lain-lain  8
JUMLAH   89  100%
Februari Penjawat Awam    21  38.18%
  Pengurusan Tertinggi  0
  Pengurusan dan Profesional  5
  Sokongan  16
Awam    34  61.82%
  Swasta  13
  Orang Awam  18
  Lain-lain  3
JUMLAH  55  100.0%
Mac Penjawat Awam    15  25.86%
  Pengurusan Tertinggi  0
  Pengurusan dan Profesional  1
  Sokongan  14
Awam    43  74.14%
  Swasta  17
  Orang Awam  24
  Lain-lain  2
JUMLAH  58  100.0%
April Penjawat Awam    64  52.46%
  Pengurusan Tertinggi  0
  Pengurusan dan Profesional  38
  Sokongan  26
Awam    58
 47.54%
  Swasta  6
  Orang Awam  52
  Lain-lain  0
JUMLAH  122  100.0%

 

Mei

Penjawat Awam    7
 70.0%
  Pengurusan Tertinggi  0
  Pengurusan dan Profesional  5
  Sokongan  2
Awam    3  30.0%
  Swasta  0
  Orang Awam  3
  Lain-lain  0
JUMLAH  10
 100.0%
Jun Penjawat Awam    12
 38.71%
  Pengurusan Tertinggi  0
  Pengurusan dan Profesional  9
  Sokongan  3
Awam    19  61.29%
  Swasta  6
  Orang Awam  12
  Lain-lain  1
JUMLAH  31  100.0%
Julai Penjawat Awam    44  44.00%
  Pengurusan Tertinggi  0
  Pengurusan dan Profesional  7
  Sokongan  37
Awam    56  56.00%
  Swasta  32
  Orang Awam  21
  Lain-lain  3
JUMLAH  100
 100.0%
Ogos Penjawat Awam    64  55.65%
  Pengurusan Tertinggi  2
  Pengurusan dan Profesional  14
  Sokongan  48
Awam    51
 44.35%
  Swasta  17
  Orang Awam  26
  Lain-lain  8
JUMLAH  115  100.0%
September Penjawat Awam    68
 63.55%
  Pengurusan Tertinggi  0
  Pengurusan dan Profesional  17
  Sokongan  51
Awam    39  36.45%
  Swasta  14
  Orang Awam  21
  Lain-lain  4
JUMLAH 107
 100%
Oktober Penjawat Awam    76  56.72%
  Pengurusan Tertinggi  10
  Pengurusan dan Profesional  17
  Sokongan  49
Awam    58  43.28%
  Swasta  35
  Orang Awam  12
  Lain-lain  11
JUMLAH  134  100%
November Penjawat Awam    18
 34.62%
  Pengurusan Tertinggi  1
  Pengurusan dan Profesional  4
  Sokongan  13
Awam    34  65.38%
  Swasta  9
  Orang Awam  19
  Lain-lain  6
JUMLAH  52  100%
Disember
    
Penjawat Awam    2  9.52%
  Pengurusan Tertinggi  0  
  Pengurusan dan Profesional  1  
  Sokongan  1  
 Awam    19
 90.48%
  Swasta  8  
  Orang Awam  7  
  Lain-lain  4  
JUMLAH  21  100.0%
         
JUMLAH KESELURUHAN = 894  

 

 

TOP

Statistik PelawatKeseluruhan
3450256