Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan Januari 2018

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam  27 30.34%
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional 14
  Sokongan 13
Awam  62 69.66%
  Swasta 29
  Orang Awam 25
  Lain-lain 8
JUMLAH 89

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Awam
Jumlah 27 62

 

TOP

Statistik PelawatKeseluruhan
3450559