Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan Jun 2016

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam  57 69.51%
  Pengurusan Tertinggi 1
  Pengurusan dan Profesional 22
  Sokongan 34
Awam  25 30.49%
  Swasta 8
  Orang Awam 14
  Lain-lain 3
JUMLAH 82

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Awam
Jumlah 57 25

 

Hit: 24424