Kembali ke Statistik Tangkapan

Statistik Tangkapan Oktober 2015

SEKTOR BIL PERATUS
Penjawat Awam   33 42.31%
  Pengurusan Tertinggi 0
  Pengurusan dan Profesional 9
  Sokongan 24
Awam   45 57.69%
  Swasta 23
  Orang Awam 22
  Ahli Majlis 0
  Politik 0
JUMLAH 78 100%

 

Statistik Tangkapan
Sektor Penjawat Awam Pengurusan Tertinggi Pengurusan dan Profesional Sokongan Swasta Orang Awam Ahli Majlis Politik
Jumlah 33 0 9 24 23 22 0 0
Hit: 30520