BUKU PANDUAN ANTI-RASUAH, ETIKA DAN PEMATUHAN UNTUK PERNIAGAAN

 

Pertubuhan Bagi Kerjasama Dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Badan Bangsa-Bangsa Bersatu Mengenai Dadah Dan Jenayah (UNODC), dan World Bank telah bersama menghasilkan buku panduan ini sementara Kerajaan G20 mencari kaedah terbaik dan praktikal untuk melaksanakan Pelan Tindakan Anti-Rasuah G20 Tahun 2010. Pelan ini bertujuan membentuk kerjasama sektor awam dan swasta dalam memerangi rasuah dan kerajaan G20 dan rakan mereka telah berbincang untuk membangunkan hubungan kerjasama ini.

Daripada pemerhatian yang dibuat dalam perbincangan tersebut, didapati terdapat pelbagai prinsip anti-rasuah untuk perniagaan sedia ada yang boleh ditumpukan, terutamanya untuk perusahaan kecil dan sederhana yang mempunyai sumber terhad, yang mencari pendekatan untuk mencegah rasuah dalam perniagaan mereka yang semakin komplek dan persekitaran operasi tanpa sempadan.

Wakil berkepakaran perakaunan dan audit, Basel Institute on Governance, Business and Industry Advisory Committee OECD (BIAC), International Bar Association (IBA), International Chamber of Commerce (ICC), World Economic Forum Partnering Against Corruption Initiative (PACI), Transparency International (TI), dan UN Global Compact.

Buku panduan ini dibangunkan bersama oleh syarikat-syarikat, dengan bimbingan daripada OECD, UNODC dan World Bank.

 

 

Hit: 26442