AKTA PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT 2010 (Akta 711)

Merupakan satu akta untuk menggalakkan pendedahan maklumat mengenai sebarang jenayah rasuah atau salah laku lain. Akta ini akan memberi perlindungan kepada pemberi maklumat daripada sebarang tindakan memudaratkan akibat daripada pendedahan yang telah dibuat.

Syarat-Syarat Perlindungan

Jenis-Jenis Perlindungan

Hit: 76935