Latar belakang

Cawangan ini bertanggungjawab untuk melaksanakan program pendidikan pencegahan rasuah kepada sektor swasta.

Takrifan swasta ialah mana-mana entiti yang terdiri daripada syarikat sendirian berhad,perniagaan perkongsian (partnership) dan milikan tunggal.( tidak termasuk syarikat swasta yang berkait dengan Kerajaan Persekutuan/Negeri).

Objektif

  1. Memberi kesedaran kepada sektor swasta tentang impak rasuah dan peranan sektor swasta untuk bersama mencegah dan memerangi rasuah.
  2. Melaksanakan program pendidikan pencegahan rasuah.
  3. Mendapat dan memelihara sokongan sektor swasta dalam memerangi rasuah.

Konsep

Kaedah Pelaksanaan

Perlaksanaan keterlibatan berasaskan konsep ‘communicate,penetrate and mobilized’ (CPM).Kaedah CPM ini  memerlukan komitmen bersepadu daripada ‘key communicator/opinion leader’ di sektor swasta untuk bersama-sama SPRM memerangi rasuah dan menjadi ‘anti-corruption champion’ di dalam industri masing-masing.Kaedah perlaksanaan adalah berdasarkan kaedah berikut:

Aktiviti-Aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun 2015

 

Untuk pertanyaan, pegawai yang boleh dihubungi adalah seperti berikut:

Bil. Nama  No. Telefon 
 1. PkPj Mohd Nur Lokman bin Samingan 03-8891 1421
Hit: 19540