Cawangan Agensi & Kerajaan

Latar Belakang

Cawangan ini bertanggungjawab untuk melaksanakan program pendidikan pencegahan rasuah kepada jabatan kerajaan dan agensi.

 

Objektif

 

Konsep

 

Kaedah Perlaksanaan 

 

Produk Cawangan Kerajaan & Agensi

 

Antara Jabatan Kerajaan & Agensi yang melaksanakan PSPR adalah seperti berikut:-

 

Aktiviti PSPR yang dijalankan oleh Cawangan Kerajaan dan Agensi

 

Untuk pertanyaan, pegawai yang boleh dihubungi adalah seperti berikut:

Bil. Nama  No. Telefon 
 1. PKPj Abu Talib bin Othman 03-8891 1415
Hit: 46319