Cari:
Bil Senarai Kementerian Tarikh Jumlah T/Tangan
A Ibu Pejabat
1. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat 26.1.2017 1
2. Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri (MITI) 27.02.2017 22
3. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) 15.03.2017 44
4. Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (MOSTI) 29.03.2017 1
5. Kementerian Pertahanan Malaysia (MINDEF) 17.04.2017 2
6. Kementerian Kerja Raya (KKR) 18.04.2017 16
7. Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC) 3.05.2017 115
8. Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air (KETTHA) 9.05.2017 1
9. Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) 11.05.2017 34
10. Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (KPKT) 16.05.2017 1
11. Kementerian Belia Dan Sukan (KBS) 16.05.2017 21
12. Kementerian Sumber Manusia 24.05.2017 28
13. Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani 30.05.2017 25
14. Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia (KKMM) 14.08.2017 1
15. Kementerian Pengangkutan Malaysia (MOT) 15.08.2017 13
16. Kementerian Luar Negeri (KLN) 21.08.2017 1
17. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi & Kepenggunaan (KPDNKK) 28.08.2017 1
18. Kementerian Wilayah Persekutuan 16.10.2017 1
19. Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) 18.10.2017 23
20.Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar 27.11.2017 5
21.Kementerian Dalam Negeri (KDN) 29.11.2017 1
22.Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) 30.11.2017 1
23. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) 12.3.2018 2
24. Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia (MOTAC) 28.3.2018 30
25. Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli (KATS) 9.5.2019 1
26. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC) 10.8.2020 1

TOP

Statistik PelawatKeseluruhan
3450523