Cari:
Bil Senarai Jabatan Tarikh Jumlah T/Tangan
A Ibu Pejabat
1. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia 13.02.2017 14
2. Jabatan Kastam Diraja Malaysia 23.02.2017 33
3. Jabatan Sukarelawan Negara (RELA) 11.04.2017 33
4. Jabatan Kerja Raya (JKR) 18.04.2017 20
5. Jabatan Perhutanan Malaysia 21.04.2017 16
6. Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) 15.05.2017 27
7. Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) 13.06.2017 1
8. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) 6.07.2017 3
9. Polis Diraja Malaysia (PDRM) 24.07.2017 1
10. Jabatan Imigresen Malaysia 8.08.2017 1
11. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar & Taman Negara (PERHILITAN) 18.08.2017 1
12. Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) 22.08.2017 1
13. Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS) 22.08.2017 1
14. Jabatan Pertanian Malaysia 24.08.2017 1
15. Jabatan Alam Sekitar (JAS) 8.09.2017 1
16. Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) 11.09.2017 1
17. Jabatan Insolvensi Malaysia 14.09.2017 1
18. Jabatan Penjara Malaysia 26.09.2017 1
19. Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) 12.10.2017 1
20. Jabatan Laut Malaysia 23.10.2017 14
21. Jabatan Bomba dan Penyelamat 27.10.2017 1
22. Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) 13.11.2017 2
23. Mahkamah Syariah Kuala Lumpur 17.11.2017 13
24. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) 29.11.2017 2
25.Jabatan Perikanan Malaysia 29.11.2017 29
26. Jabatan Biokeselamatan 17.1.2018 2
27. Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran (MAPO) 19.1.2018 54
28. Majlis Keselamatan Negara (MKN) 22.1.2018 20
29. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) 22.1.2018 31
30. Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (JKPTG) 30.1.2018 20
31. Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) 22.2.2018 4
32. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) 1.3.2018 15
33. Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) 2.3.2018 25
34. Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) 12.3.2018 10
35. Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM) 2.4.2018 2
36. Agensi Nuklear Malaysia 13.4.2018 4
37. Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia 27.7.2018 1
38. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (JKKP) 28.8.2018 1
39. Jabatan Belia dan Sukan Negara 13.11.2018 1
40. Perbadanan Stadium Malaysia 14.11.2018 1
41. Jabatan Perangkaan Malaysia 29.11.2018 1
42. Lembaga Penduduk dan Pembangunan (LPPKN) 24.1.2019 1
43. Jabatan Perkhidmatan Pembetungan (JPP) 12.3.2019 1
44. Institut Sukan Negara (ISN) 16.4.2019 3
45. Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia (JTKSM) 24.4.2019 2
46. Hospital Orang Asli 28.6.2019 1
47. Jabatan Kimia Malaysia 04.7.2019 1
48. Institut Pembangunan & Kecemerlangan Kepimpinan (i-LEAD) 17.7.2019 1
49. Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia 15.10.2019 1
50. Jabatan Pernilaian & Perkhidmatan Harta Malaysia (JPPH) 29.11.2019 1
51. Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) 31.1.2020 1
52. Agensi Kaunseling Dan Pengurusan Kredit (AKPK) 14.2.2020 1
53. Institut Keusahawanan Negara (INSKEN) 18.8.2020 1
B Negeri Perak
1. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Perak 28.03.2017 634
2. Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Perak 21.04.2017 150
3. Jabatan Pendidikan Negeri Perak 8.06.2017 400
4. Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) Lumut 13.06.2017 1
5. Sistem Pengawasan Maritim (Laut) Lumut, Agensi Penguatkusaan Maritim Malaysia 6.07.2017 1
6. Ketua Jemaah Nazir & Jaminan Kualiti Kementerian Pendidikan Malaysia Negeri Perak 11.07.2017 1
7. Jabatan Tenaga Kerja Negeri Perak 11.07.2017 1
8. Mahkamah Perusahaan Malaysia Negeri Perak 11.07.2017 1
9. Jabatan Perhilitan Negeri Perak 11.07.2017 1
10. Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) Daerah Kinta 11.07.2017 1
11. Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia Negeri Perak 11.07.2017 1
12. Ketua Audit Sekolah Negeri Perak 11.07.2017 1
13. Biro Tatanegara Jabatan Perdana Menteri 11.07.2017 1
14. Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Negeri Perak 11.07.2017 1
15. Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional Negeri Perak 11.07.2017 1
16. Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja Negeri Perak 11.07.2017 1
17. Cawangan Perlaksanaan Projek Wilayah 2 KPKT 11.07.2017 1
18. Jabatan Perhubungan Perusahaan Negeri Perak 11.07.2017 1
19. Jabatan Perangkaan Malaysia 11.07.2017 1
20. Bahagian Pembangunan Kontraktor & Usahawan KKR Negeri Perak 11.07.2017 1
21. Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Perak 24.07.2017 1
22. Pusat Latihan Polis Ulu Kintar Perak 24.07.2017 1
23. Ibu Pejabat Polis Daerah Batu Gajah, Perak 24.07.2017 1
24. Ibu Pejabat Polis Daerah Gerik, Perak 24.07.2017 1
25. Ibu Pejabat Polis Daerah Hilir Perak, Perak 24.07.2017 1
26. Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh, Perak 24.07.2017 1
27. Ibu Pejabat Polis Daerah Kampar, Perak 24.07.2017 1
28. Ibu Pejabat Polis Daerah Kerian, Perak 24.07.2017 1
29. Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Kangsar, Perak 24.07.2017 1
30. Ibu Pejabat Polis Daerah Manjung, Perak 24.07.2017 1
31. Ibu Pejabat Polis Muallim, Perak 24.07.2017 1
32. Ibu Pejabat Polis Daerah Pengkalan Hulu,Perak 24.07.2017 1
33. Ibu Pejabat Polis Daerah Perak Tengah, Perak 24.07.2017 1
34. Ibu Pejabat Polis Daerah Selama, Perak 24.07.2017 1
35. Ibu Pejabat Polis Daerah Sungai Siput (Utara), Perak 24.07.2017 1
36. Ibu Pejabat Polis Daerah Taiping, Perak 24.07.2017 1
37. Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah, Perak 24.07.2017 1
38. Markas Pemerintahan Pasukan Khas Laut (PASKAL) KD Panglima Hitam TLDM Lumut 28.07.2017 18
39. Hospital Kuala Kangsar, Perak 4.08.2017 1
40. Hospital Sungai Siput 4.08.2017 1
41. Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Kangsar 4.08.2017 1
42. Pejabat Pergigian Daerah Kuala Kangsar 4.08.2017 1
43. Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh 9.08.2017 1
44. Jabatan Kesihatan Negeri Perak 10.08.2017 1
45. Pejabat Pendidikan Daerah Larut Matang & Selama Negeri Perak 11.08.2017 1
46. Pejabat Kesihatan Daerah Larut Matang & Selama Negeri Perak 11.08.2017 1
47. Hospital Taiping, Negeri Perak 11.08.2017 1
48. Hospital Teluk Intan, Perak 17.08.2017 1
49. Pejabat Kesihatan Daerah Hilir Perak 17.08.2017 1
50. Pejabat Pendidikan Daerah Kerian, Perak 17.08.2017 1
51. Pejabat Pengarah Tanah & Galian Negeri Perak 24.08.2017 1
52. Jabatan Perhutanan Negeri Perak 6.09.2017 1
53. Hospital Gerik Negeri Perak 6.09.2017 1
54. Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Perak 6.09.2017 1
55. Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Hulu Perak 6.09.2017 1
56. Pejabat Kesihatan Daerah Kinta, Perak 8.09.2017 1
57. Hospital Batu Gajah, Perak 8.09.2017 1
58. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Perak 12.09.2017 1
59. Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kinta, Perak 12.09.2017 1
60.Pejabat Kesihatan Daerah Kampar, Perak 20.09.2017 1
61. Hospital Kampar, Perak 20.09.2017 1
62. Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kampar, Perak 20.09.2017 1
63. Hospital Bahagia Ulu Kinta, Perak 21.09.2017 1
64. Jabatan Perhilitan Negeri Perak 16.10.2017 23
65. Institut Tanah Dan Ukur Malaysia 13.11.2017 1
66. Jabatan Penjara Tapah, Perak 20.11.2017 300
67. Jabatan Penjara Taiping, Perak 21.11.2017 200
68. Jabatan Penjara Perak 29.11.2017 150
69. Jabatan Perikanan Negeri Perak 16.1.2018 30
70. Jabatan Pendakwaan Syariah Negeri Perak 9.2.2018 19
71. Pejabat Bahagian Penyelidikan Perikanan Tangkapan (FRI) 12.2.2018 31
72. Pusat Penyelidikan Mineral & Geosains Malaysia Negeri Perak 27.2.2018 6
73. Jabatan Kerja Raya Negeri Perak (JKR) 16.3.2018 100
74. Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Negeri Perak 6.7.2018 1
75. Hospital Tampin 9.7.2018 1
76. Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perak 2.8.2018 1
77. Jabatan Kimia Malaysia Negeri Perak 13.9.2019 1
78. Jabatan Bomba & Penyelamat, Akademi Bomba & Penyelamat Wilayah Utara Negeri Perak 23.9.2019 2
79. Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara Negeri Perak 22.1.2020 1
80. Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN), Tanjong Malim, Perak 10.11.2020 1
C Negeri Johor
1. Kastam DiRaja Malaysia Johor 6.03.2017 120
2. Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia Negeri Johor 13.03.2017 200
3. Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Johor 22.03.2017 40
4. Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Johor 26.04.2017 700
5. Wilayah Maritim Selatan, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia 6.07.2017 1
6. Jabatan Alam Sekitar (JAS) Negeri Johor 16.07.2017 150
7. Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Johor 24.07.2017 1
8. Ibu Pejabat Polis Daerah Batu Pahat, Johor 24.07.2017 1
9. Ibu Pejabat Polis Daerah Iskandar Puteri, Johor 24.07.2017 1
10. Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Johor 24.07.2017 1
11. Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Utara, Johor 24.07.2017 1
12. Ibu Pejabat Polis Daerah Kluang, Johor 24.07.2017 1
13. Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Tinggi, Johor 24.07.2017 1
14. Ibu Pejabat Polis Daerah Kulai, Johor 24.07.2017 1
15. Ibu Pejabat Polis Daerah Mersing, Johor 24.07.2017 1
16. Ibu Pejabat Polis Daerah Muar, Johor 24.07.2017 1
17. Ibu Pejabat Polis Daerah Pontian, Johor 24.07.2017 1
18. Ibu Pejabat Polis Daerah Segamat, Johor 24.07.2017 1
19. Ibu Pejabat Polis Daerah Seri Alam, Johor 24.07.2017 1
20. Ibu Pejabat Polis Daerah Tangkak, Johor 24.07.2017 1
21. Jabatan Pendidikan Negeri Johor (JPNJ) 26.07.2017 1
22. Pejabat Pendidikan Daerah Negeri Johor 14.08.2017 1
23. Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Johor 19.10.2017 120
24. Jabatan Kesihatan Malaysia Negeri Johor 25.10.2017 200
25. Jabatan Penjara Malaysia Johor 29.10.2017 150
26. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Johor 24.1.2018 60
27. Jabatan Perikanan Malaysia Negeri Johor 29.1.2018 30
28. Jabatan Taman Laut Malaysia Negeri Johor 21.2.2018 43
29. Pejabat Kesihatan Daerah Pontian 22.2.2018 20
30. Pejabat Pergigian Daerah Pontian 22.2.2018 15
31. Hospital Pontian, Johor 22.2.2018 30
32. Hospital Enche' Besar Hajjah Khalsom Kluang 26.2.2018 130
33. Agensi Antidadah Kebangsaan Negeri Johor 4.3.2018 3
34. Hospital Pakar Sultanah Fatimah (HPSF) Johor 15.3.2018 40
35. Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Johor 15.3.2018 80
36. Jabatan Agama Islam Negeri Johor 22.3.2018 3
37. Hospital Sultanah Nora Ismail 22.3.2018 5
38. Pejabat Kesihatan Batu Pahat 22.3.2018 8
39. Pusat Pergigian Batu Pahat 22.3.2018 15
40. Hospital Segamat 28.3.2018 1
41. Pejabat Kesihatan Daerah Segamat 28.3.2018 2
42. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negeri Johor 2.4.2018 1
43. Pejabat Kesihatan Daerah Kulai 9.4.2018 2
44. Pejabat Pergigian Daerah Kulai 9.4.2018 1
45. Hospital Temenggong Seri Maharaja Tun Ibrahim 9.4.2018 9
46. Jabatan Kerja Raya (JKR) Negeri Johor 10.4.2018 1
47. Pejabat Kesihatan dan Pergigian Daerah Kota Tinggi 26.7.2018 1
48. Jabatan Mineral dan Geosains 30.8.2018 1
49. Jabatan Pertanian Negeri Johor 20.9.2018 1
50. Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Johor 12.11.2018 1
51. Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Negeri Johor 21.11.2018 1
52. Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Tinggi, Johor 30.1.2019 1
53. Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor (JAS) 12.3.2019 1
54. Jabatan Kerja Raya Daerah Kulai 19.8.2019 1
55. Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia Negeri Johor 11.9.2019 1
56. Jabatan Kimia Malaysia Negeri Johor 18.9.2019 1
57. Jabatan Laut Malaysia Wilayah Selatan 23.1.2020 1
58. Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor 20.9.2020 1
D Negeri Sarawak
1. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Sarawak 23.03.2017 14
2. Jabatan Hutan Sarawak 28.04.2017 70
3. Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak 20.05.2017 122
4. Wilayah Maritim Sarawak, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia 6.07.2017 7
5. Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sarawak 24.07.2017 1
6. Pusat Latihan Polis Kuching Sarawak 24.07.2017 1
7. Ibu Pejabat Polis Daerah Bau Sarawak 24.07.2017 1
8. Ibu Pejabat Polis Daerah Belaga Sarawak 24.07.2017 1
9. Ibu Pejabat Polis Daerah Betong Sarawak 24.07.2017 1
10. Ibu Pejabat Polis Daerah Bintulu Sarawak 24.07.2017 1
11. Ibu Pejabat Polis Daerah Dalat Sarawak 24.07.2017 1
12. Ibu Pejabat Polis Daerah Julau Sarawak 24.07.2017 1
13. Ibu Pejabat Polis Daerah Kanowit Sarawak 24.07.2017 1
14. Ibu Pejabat Polis Daerah Kapit Sarawak 24.07.2017 1
15. Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Samarahan Sarawak 24.07.2017 1
16. Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching Sarawak 24.07.2017 1
17. Ibu Pejabat Polis Daerah Lawas Sarawak 24.07.2017 1
18. Ibu Pejabat Polis Daerah Limbang Sarawak 24.07.2017 1
19. Ibu Pejabat Polis Daerah Lundu Sarawak 24.07.2017 1
20. Ibu Pejabat Polis Daerah Marudi Sarawak 24.07.2017 1
21. Ibu Pejabat Polis Daerah Matu Daro Sarawak 24.07.2017 1
22. Ibu Pejabat Polis Daerah Meradong Sarawak 24.07.2017 1
23. Ibu Pejabat Polis Daerah Miri Sarawak 24.07.2017 1
24. Ibu Pejabat Polis Daerah Mukah Sarawak 24.07.2017 1
25. Ibu Pejabat Polis Daerah Padawan Sarawak 24.07.2017 1
26. Ibu Pejabat Polis Daerah Saratok Sarawak 24.07.2017 1
27. Ibu Pejabat Polis Daerah Sarikei Sarawak 24.07.2017 1
28. Ibu Pejabat Polis Daerah Serian Sarawak 24.07.2017 1
29. Ibu Pejabat Polis Daerah Sibu Sarawak 24.07.2017 1
30. Ibu Pejabat Polis Daerah Simunjan Sarawak 24.07.2017 1
31. Ibu Pejabat Polis Daerah Sri Aman Sarawak 24.07.2017 1
32. Ibu Pejabat Polis Daerah Tatau Sarawak 24.07.2017 1
33. Ibu Pejabat Polis Daerah Song Sarawak 24.07.2017 1
34. Ibu Pejabat Polis Daerah Lubuk Antu Sarawak 24.07.2017 1
35. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Tanjung Manis Sarawak 15.08.2017 1
36. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) Cawangan Miri 07.9.2017 1
37. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak 11.09.2017 1
38. Hospital Sarikei, Sarawak 13.09.2017 1
39. Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Sarawak 12.10.2017 120
40. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak 27.10.2017 350
41. Jabatan Laut Malaysia Wilayah Sarawak 15.1.2018 50
42. Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) Negeri Sarawak 22.1.2018 85
43. Jabatan Penerbangan Awam (DCA) Negeri Sarawak 23.1.2018 20
44. Jabatan Perikanan Laut Wilayah III Daerah Miri 29.1.2018 30
45. Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) Negeri Sarawak 20.2.2018 5
46. Jabatan Perikanan Laut Sarawak 20.2.2018 7
47. Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak 23.2.2018 50
48. Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Miri 23.2.2018 50
49. Pejabat Pergigian Bahagian Kuching 28.2.2018 88
50. Pejabat Pendidikan Daerah Betong 28.2.2018 100
51. Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Sri Aman 09.3.2018 63
52. Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Sarikei 10.3.2018 5
53. Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) Negeri Sarawak 15.3.2018 4
54. Hospital Miri, Sarawak 23.3.2018 1
55. Pejabat Pergigian Bahagian Mukah 06.4.2018 1
56. Pejabat Kesihatan Bahagian Kuching 03.5.2018 5
57. Pejabat Pergigian Bahagian Sibu 10.7.2018 1
58. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negeri Sarawak 08.8.2018 1
59. Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Negeri Sarawak 22.10.2018 1
60. Jabatan Tenaga Kerja 28.10.2018 1
61. Jabatan Alam Sekitar (JAS) Sarawak 26.04.2019 1
62. Transporter Program Penyeragaman Harga Negeri Sarawak 2019 17.7.2019 1
63. Jabatan Kimia Malaysia Negeri Sarawak 27.8.2019 1
64. Jabatan Kimia Malaysia Cawangan Sibu 4.09.2019 1
65. Jabatan Kimia Malaysia Cawangan Bintulu 18.9.2019 1
66. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) Negeri Sarawak 13.1.2020 1
67. Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Cawangan Sibu, Sarawak 28.11.2020 1
E Negeri Sabah
1. Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) Kota Kinabalu 13.06.2017 1
2. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah 20.06.2017 1
3. Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah 16.05.2017 2
4. Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah Cawangan Sandakan 22.05.2017 1
5. Wilayah Maritim Sabah dan Labuan, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia 6.07.2017 1
6. Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sabah 24.07.2017 1
7. Pusat Latihan Polis Kota Kinabalu Sabah 24.07.2017 1
8. Ibu Pejabat Polis Daerah Beaufort Sabah 24.07.2017 1
9. Ibu Pejabat Polis Daerah Beluran Sabah 24.07.2017 1
10. Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau Sabah 24.07.2017 1
11. Ibu Pejabat Polis Daerah Kinabatangan Sabah 24.07.2017 1
12. Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Belud Sabah 24.07.2017 1
13. Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu Sabah 24.07.2017 1
14. Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Marudu Sabah 24.07.2017 1
15. Ibu Pejabat Polis Daerah Kudat Sabah 24.07.2017 1
16. Ibu Pejabat Polis Daerah Kunak Sabah 24.07.2017 1
17. Ibu Pejabat Polis Daerah Lahad Datu Sabah 24.07.2017 1
18. Ibu Pejabat Polis Daerah Papar Sabah 24.07.2017 1
19. Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang Sabah 24.07.2017 1
20. Ibu Pejabat Polis Daerah Ranau Sabah 24.07.2017 1
21. Ibu Pejabat Polis Daerah Semporna Sabah 24.07.2017 1
22. Ibu Pejabat Polis Daerah Sipitang Sabah 24.07.2017 1
23. Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau Sabah 24.07.2017 1
24. Ibu Pejabat Polis Daerah Tenom Sabah 24.07.2017 1
25. Ibu Pejabat Polis Daerah Tuaran Sabah 24.07.2017 1
26. Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan Sabah 24.07.2017 1
27. Jabatan Pendaftaran Negara Sabah 18.08.2017 1
28. Pejabat Pendidikan Daerah Semporna, Sabah 19.09.2017 1
29. Majlis Keselamatan Negara (MKN) Daerah Sandakan 30.10.2017 3
30. Pejabat Ketua Menteri Sabah 10.11.2017 16
31. Jabatan Penjara Sandakan 13.11.2017 160
32. Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), Keningau 15.11.2017 48
33. Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), Tawau 15.11.2017 43
34. Jabatan Pertanian Sabah 15.11.2017 260
35. Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), Lahad Datu 15.11.2017 48
36. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah 17.1.2018 69
37. Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah 4.05.2018 1
38. Jabatan Kimia Malaysia Negeri Sabah 30.4.2019 1
39. Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (JKKP) Negeri Sabah 20.9.2019 1
40. Jabatan Penyiaran Sabah (RTM) 27.9.2019 1
41. Pejabat Perhutanan Sabah 23.10.2019 60
42. Mahkamah Majistret Sarikei 23.10.2019 30
43. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) Negeri Sabah 22.1.2020 1
44. RTM Keningaufm 13.2.2020 1
45. Jabatan Akauntan Negara Cawangan Sandakan 18.2.2020 1
46. Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah (ESSCOM) 25.2.2020 1
47. RTM Tawau 28.2.2020 1
48. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) Negeri Sabah 8.7.2020 1
F Negeri Selangor
1. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Selangor 2.03.2017 300
2. Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat 14.03.2017 1
3. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor 26.04.2017 3
4. Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional Negeri Selangor 6.05.2017 1
5. Jabatan Belia Dan Sukan (JBS) Negeri Selangor 11.05.2017 1
6. Jabatan Pengangkutan Jalan Selangor 22.05.2017 1
7. Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor (JAKESS) 26.05.2017 1
8. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Negeri Selangor 20.06.2017 90
9. Hospital Sungai Buloh, Selangor 10.07.2017 1
10. Jabatan Perikanan Negeri Selangor 17.07.2017 1
11. Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Selangor 24.07.2017 1
12. Ibu Pejabat Polis Daerah Ampang Jaya Selangor 24.07.2017 1
13. Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak Selangor 24.07.2017 1
14. Ibu Pejabat Polis Daerah Hulu Selangor Selangor 24.07.2017 1
15. Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang Selangor 24.07.2017 1
16. Ibu Pejabat Polis Daerah Klang Selatan Selangor 24.07.2017 1
17. Ibu Pejabat Polis Daerah Klang Utara Selangor 24.07.2017 1
18. Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Langat Selangor 24.07.2017 1
19. Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Selangor, Selangor 24.07.2017 1
20. Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya, Selangor 24.07.2017 1
21. Ibu Pejabat Polis Daerah Sabak Bernam Selangor 24.07.2017 1
22. Ibu Pejabat Polis Daerah Sepang Selangor 24.07.2017 1
23. Ibu Pejabat Polis Daerah Serdang Selangor 24.07.2017 1
24. Ibu Pejabat Polis Daerah Sungai Buloh Selangor 24.07.2017 1
25. Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam Selangor 24.07.2017 1
26. Ibu Pejabat Polis Daerah Subang Jaya Selangor 24.07.2017 1
27. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor 23.08.2017 1
28. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Selangor 27.08.2017 1
29. Jabatan Pertanian Selangor 22.11.2017 100
30. Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS), Selangor 23.11.2017 27
31. Jabatan Akauntan Negara Selangor 28.11.2017 75
32. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negeri Selangor 19.12.2017 105
33. Majlis Keselamatan Negara (MKN) Negeri Selangor 4.01.2018 1
34. Jabatan Kebudayaan dan Keseniaan Negara, Negeri Selangor 19.1.2018 10
35. Markas II Briged Tentera Darat 25.1.2018 250
36. Jabatan PERHILITAN Negeri Selangor 29.1.2018 51
37. Lembaga Penduduk & Pembangunan Keluarga (LPPKN) Negeri Selangor 2.2.2018 31
38. Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) Negeri Selangor 6.2.2018 130
39. Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Selangor 7.2.2018 67
40. Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan 16.3.2018 16
41. Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) Negeri Selangor 3.5.2018 10
42. Jabatan Belia Dan Sukan Negeri Selangor 11.7.2018 1
43. Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Negeri Selangor 15.11.2018 1
44. Agensi Angkasa Negara (ANGKASA) 11.10.2019 1
45. Mahkamah Negeri Selangor 15.1.2020 1
46. Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) 14.1.2020 1
47. Briged Tengah PGA PDRM 13.10.2020 1
G Negeri Pulau Pinang
1. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Pulau Pinang 28.03.2017 250
2. Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Pulau Pinang 11.05.2017 45
3. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Pulau Pinang 21.05.2017 2
4. Jabatan Sukarelawan Malaysia Negeri Pulau Pinang 25.05.2017 1
5. Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang 29.05.2017 1
6. Pejabat Pendidikan Daerah Timur Laut Pulau Pinang 31.05.2017 1
7. Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Pulau Pinang 14.07.2017 1
8. Jabatan Pendaftaran Negara, Cawangan Jawi Pulau Pinang 20.07.2017 1
9. Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Pulau Pinang 24.07.2017 1
10. Ibu Pejabat Polis Daerah Barat Daya Pulau Pinang 24.07.2017 1
11. Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Selatan, Pulai Pinang 24.07.2017 1
12. Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang 24.07.2017 1
13. Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Utara, Pulau Pinang 24.07.2017 1
14. Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut Pulau Pinang 24.07.2017 1
15. Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja Negeri Pulau Pinang (JHEKS) 1.08.2017 1
16. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Negeri Pulau Pinang 8.08.2017 1
17. Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Tengah Pulau Pinang 5.09.2017 1
18. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar & Taman Negara (PERHILITAN) Pulau Pinang 7.09.2017 1
19. Jabatan Pendidikan Daerah Barat Daya, Balik Pulau, Pulau Pinang 7.09.2017 1
20. Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang 15.09.2017 1
21. Jabatan Imigresen Pulau Pinang 17.10.2017 80
22. Jabatan Taman Botani Pulau Pinang 25.10.2017 60
23. Jabatan Pertanian Negeri Pulau Pinang 25.10.2017 150
24. Jabatan Kerja Raya Pulau Pinang 31.10.2017 90
25. Jabatan Arkib Negara Cawangan Negeri Pulau Pinang 1.11.2017 1
26. Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Pulau Pinang 2.11.2017 50
27. Jabatan Mufti Pulau Pinang 10.11.2017 30
28. Jabatan Perangkaan Pulau Pinang 17.11.2017 114
29. Jabatan Pengairan Dan Saliran Pulau Pinang 22.11.2017 100
30. Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Negeri Pulau Pinang 24.11.2017 100
31. Jabatan Kehakiman Syariah Pulau Pinang 28.11.2017 50
32. Jabatan Bomba Dan Penyelamat Pulau Pinang 30.11.2017 100
33. Jabatan Veterinar Pulau Pinang 5.12.2017 60
34. Jabatan Laut Wilayah Utara Pulau Pinang 6.12.2017 50
35. Jabatan Perhutanan Negeri Pulau Pinang 6.12.2017 50
36. Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah Negeri Pulau Pinang 22.1.2018 60
37. Jabatan Perhubungan Perusahaan 29.1.2018 20
38. Jabatan Perkhidmatan Kuarantin & Pemeriksaan Malaysia Zon Utara 28.2.2018 30
39. Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Pulau Pinang 15.3.2018 3
40. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (ROS) Negeri Pulau Pinang 24.4.2018 4
41. Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Negeri Pulau Pinang 20.9.2018 1
42. Keselamatan & Kualiti Makanan Negeri Pulau Pinang 10.7.2019 1
43. Jabatan Kimia Malaysia Negeri Pulau Pinang 19.9.2019 1
44. Jabatan Perhutanan Negeri Pulau Pinang 17.2.2020 1
H Negeri Pahang
1. Jabatan Pertubuhan Pendaftaran Malaysia 31.03.2017 16
2. Hospital Daerah Rompin 4.05.2017 19
3. Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) Kuantan 13.06.2017 1
4. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Pahang 14.06.2017 70
5. Wilayah Maritim Timur, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia 6.07.2017 1
6. Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia 6.07.2017 1
7. Jabatan Sukarelawan Malaysia Negeri Pahang 11.07.2017 60
8. Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Pahang (JPJ) 13.07.2017 42
9. Jabatan Kerja Raya Negeri Pahang (JKR) 20.07.2017 200
10. Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Pahang 24.07.2017 1
11. Pusat Latihan Polis Kuantan Pahang 24.07.2017 1
12. Ibu Pejabat Polis Daerah Bentong Pahang 24.07.2017 1
13. Ibu Pejabat Polis Daerah Bera Pahang 24.07.2017 1
14. Ibu Pejabat Polis Daerah Cameron Highlands Pahang 24.07.2017 1
15. Ibu Pejabat Polis Daerah Jerantut Pahang 24.07.2017 1
16. Ibu Pejabat Polis Daerah Kuantan Pahang 24.07.2017 1
17. Ibu Pejabat Polis Daerah Lipis Pahang 24.07.2017 1
18. Ibu Pejabat Polis Daerah Maran Pahang 24.07.2017 1
19. Ibu Pejabat Polis Daerah Pekan Pahang 24.07.2017 1
20. Ibu Pejabat Polis Daerah Raub Pahang 24.07.2017 1
21. Ibu Pejabat Polis Daerah Rompin Pahang 24.07.2017 1
22. Ibu Pejabat Polis Daerah Temerloh Pahang 24.07.2017 1
23. Jabatan Perhutanan Negeri Pahang 22.08.2017 1
24. Jabatan Pendidikan Negeri Pahang 23.08.2017 113
25. Pejabat Tanah & Galian Negeri Pahang 25.09.2017 1
26. Jabatan Kerja Raya (JKR) Daerah Temerloh 14.12.2017 52
27. Jabatan Taman Laut Pahang 18.12.2017 25
28. Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP) 15.01.2018 50
29. Majlis Keselamatan Negara Pahang 18.01.2018 22
30. Jabatan Kerja Raya (JKR) Daerah Jerantut 25.1.2018 109
31. Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) 26.1.2018 50
32. Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Negeri Pahang 2.2.2018 1
33. Jabatan Kerja Raya Daerah Bera 9.2.2018 50
34. Jabatan Kerja Raya Daerah Raub 13.3.2018 92
35. Jabatan Kerja Raya Daerah Maran 4.4.2018 6
36. Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Malaysia Negeri Pahang 15.5.2018 1
37. Pejabat Pendidikan Daerah Daerah Temerloh 18.7.2018 1
38. Jabatan Kerja Raya Daerah Kuala Lipis 23.7.2018 1
39. Pejabat Pendidikan Daerah Bera 6.08.2018 1
40. Jabatan Kerja Raya Daerah Rompin 14.8.2018 1
41. Jabatan Kerja Raya Daerah Pekan 20.8.2018 1
42. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (JKKP) Negeri Pahang 28.8.2018 1
43. Jabatan Kerja Raya Daerah Bentong 5.9.2018 1
44. Pejabat Pendidikan Daerah Jerantut 15.10.2018 1
45. Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pahang 16.10.2018 1
46. Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Negeri Pahang 30.11.2018 1
47. Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia Negeri Pahang 18.3.2019 1
48. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Pahang 9.04.2019 1
49. Angkasa Pahang 17.10.2019 1
50. Jabatan Kimia Malaysia Negeri Pahang 24.10.2019 1
51. Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan, Pahang 15.01.2020 1
I Negeri Kedah
1. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Kedah 16.03.2017 20
2. Jabatan Alam Sekitar 4.05.2017 40
3. Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Kedah 25.05.2017 9
4. Jabatan Pendidikan Negeri Kedah 7.06.2017 20
5. Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) P. Langkawi 13.06.2017 1
6. Wilayah Maritim Utara, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia 6.07.2017 1
7. Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Kedah 24.07.2017 1
8. Ibu Pejabat Polis Daerah Baling Kedah 24.07.2017 1
9. Ibu Pejabat Polis Daerah Bandar Baharu Kedah 24.07.2017 1
10. Ibu Pejabat Polis Kota Setar Daerah Kedah 24.07.2017 1
11. Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Muda Kedah 24.07.2017 1
12. Ibu Pejabat Polis Daerah Kubang Pasu Kedah 24.07.2017 1
13. Ibu Pejabat Polis Daerah Kulim Kedah 24.07.2017 1
14. Ibu Pejabat Polis Daerah Langkawi Kedah 24.07.2017 1
15. Ibu Pejabat Polis Daerah Pendang Kedah 24.07.2017 1
16. Ibu Pejabat Polis Daerah Yan Kedah 24.07.2017 1
17. Ibu Pejabat Polis Daerah Padang Terap Kedah 24.07.2017 1
18. Ibu Pejabat Polis Daerah Sik Kedah 24.07.2017 1
19. Jabatan PERHILITAN Negeri Kedah 19.07.2017 1
20. Jabatan Imigresen Negeri Kedah 24.10.2017 150
21. Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Kedah 14.11.2017 100
22. Jabatan Perikanan Negeri Kedah 30.11.2017 90
23. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negeri Kedah 20.12.2017 60
24. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 10.1.2017 30
25. Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah 11.2.2018 200
26. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia 15.2.2018 22
27. Jabatan Taman Laut Malaysia Negeri Kedah 18.3.2018 30
28. Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) Negeri Kedah 5.04.2018 10
29. Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Kedah 13.12.2018 1
30. Jabatan Alam Sekitar (JAS) Negeri Kedah 1.04.2019 1
31. Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (JKKP) Negeri Kedah 4.08.2019 1
32. Jabatan Perhutanan Negeri Kedah 6.2.2020 1
33. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah 26.2.2020 1
34. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) Negeri Kedah 11.1.2021 90
J Negeri Kelantan
1. Kastam Diraja Malaysia Negeri Kelantan 5.03.2017 45
2. Jabatan Alam Sekitar Negeri Kelantan 4.05.2017 40
3. Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan 6.07.2017 1
4. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (JPPM) Negeri Kelantan 17.07.2017 1
5.Hospital Raja Perempuan Zainab ll (HRPZII) 20.07.2017 1
6. Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Kelantan 24.07.2017 1
7. Ibu Pejabat Polis Daerah Bachok Kelantan 24.07.2017 1
8. Ibu Pejabat Polis Daerah Gua Musang Kelantan 24.07.2017 1
9. Ibu Pejabat Polis Daerah Jeli Kelantan 24.07.2017 1
10. Ibu Pejabat Polis DaerahKota Bharu Kelantan 24.07.2017 1
11. Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Krai Kelantan 24.07.2017 1
12. Ibu Pejabat Polis Daerah Machang Kelantan 24.07.2017 1
13. Ibu Pejabat Polis Daerah Pasir Mas Kelantan 24.07.2017 1
14. Ibu Pejabat Polis Daerah Pasir Puteh Kelantan 24.07.2017 1
15. Ibu Pejabat Polis Daerah Tanah Merah Kelantan 24.07.2017 1
16. Ibu Pejabat Polis Daerah Tumpat Kelantan 24.07.2017 1
17. Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan 10.08.2017 1
18. Jabatan Imigresen Negeri Kelantan 13.08.2017 1
19. Jabatan Perhilitan Negeri kelantan 15.10.2017 45
20. Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Kelantan 24.10.2017 170
21. Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kelantan 26.10.2017 200
22. Jabatan Kerja Raya Kelantan 14.12.2017 80
23. Jabatan Penjara Kelantan 19.12.2017 250
24. Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) Negeri Kelantan 15.2.2018 80
25. Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) Negeri Kelantan 22.2.2018 10
26. Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan 26.2.2018 90
27. Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (JKPTG) Negeri Kelantan 27.3.2018 5
28. Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Negeri Kelantan 18.11.2018 1
29. Jabatan Ukur & Pemetaan (JUPEM) Negeri Kelantan 20.3.2019 1
30. Jabatan Kimia Malaysia Negeri Kelantan 18.9.2019 1
31. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) Negeri Kelantan 19.2.2020 1
32. Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Negeri Kelantan 11.08.2020 1
33. Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (PKPDNHEP) NEGERI KELANTAN 18.10.2020 1
K Negeri Terengganu
1. Jabatan Kastam Negeri Terengganu 29.03.2017 9
2. Hakim-Hakim, Ketua-Ketua Jabatan di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu 8.06.2017 18
3. Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu 13.06.2017 4
4. Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Terengganu 24.07.2017 1
5. Ibu Pejabat Polis Daerah Daerah Besut Terengganu 24.07.2017 1
6. Ibu Pejabat Polis Daerah Dungun Terengganu 24.07.2017 1
7. Ibu Pejabat Polis Daerah Hulu Terengganu,Terengganu 24.07.2017 1
8. Ibu Pejabat Polis Daerah Kemaman Terengganu 24.07.2017 1
9. Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Terengganu, Terengganu 24.07.2017 1
10. Ibu Pejabat Polis Daerah Kemaman, Marang, Terengganu 24.07.2017 1
11. Ibu Pejabat Polis Daerah Setiu Terengganu 24.07.2017 1
12. Pejabat Pendidikan Daerah Setiu, Terengganu 8.08.2017 1
13. Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Terengganu 10.08.2017 1
14. Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Terengganu 13.08.2017 1
15. Pejabat Pendidikan Daerah Dungun, Terengganu 6.09.2017 1
16. Pejabat Pendidikan Daerah Marang, Terengganu 7.09.2017 1
17. Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Terengganu 13.09.2017 1
18. Pejabat Pendidikan Daerah Kemaman, Terengganu 18.09.2017 1
19. Jabatan Sukarelawan Malaysia Negeri Terengganu 25.09.2017 1
20. Jabatan Imigresen Negeri Terengganu 15.10.2017 230
21. Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu 17.10.2017 500
22. Jabatan Hal Ehwal Agama, Terengganu 23.10.2017 230
23. Jabatan Pendaftaran Negara, Terengganu 5.11.2017 80
24. Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Terengganu 13.11.2017 60
25. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Terengganu 16.11.2017 300
26. Jabatan Penjara Marang, Terengganu 27.11.2017 100
27. Jabatan Taman Laut Negeri Terengganu 5.12.2017 50
28. Jabatan Perikanan Terengganu 8.1.2018 40
29. Jabatan Laut Malaysia Wilayah Timur 29.1.2018 123
30. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Terengganu 1.2.2018 100
31. Institut Sumber Marin Asia Tenggara (ISMAT), Jabatan Perikanan 11.2.2018 42
32. Jabatan Kerja Raya (JKR) Negeri Terengganu 25.2.2018 230
33. Jabatan Mineral & Geosains Negeri Terengganu 28.2.2018 30
34. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Terengganu 10.3.2018 3
35. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Terengganu 13.3.2018 110
36. Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia 14.3.2018 110
37. Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Nerus 18.4.2018 1
38. Jabatan Belia dan Sukan Negeri Terengganu 12.8.2018 1
39. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) Negeri Terengganu 25.10.2018 1
40. Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) 31.10.2018 1
41. Jabatan Kemajuan Masyarakat 5.11.2018 1
42. Jabatan Kastam Di Raja Malaysia Terengganu 15.1.2019 1
43. Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) Negeri Terengganu 30.4.2019 1
44. Jabatan Pertanian Negeri Terengganu 9.5.2019 1
45. Jabatan Penjara Marang, Terengganu 20.1.2020 1
46. Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu 28.1.2020 1
47. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) Negeri Terengganu) 18.8.2020 1
48. Jabatan Kimia Negeri Terengganu 12.1.2021 50
L Negeri Melaka
1. Jabatan Kastam Di Raja Malaysia Melaka 3.03.2017 219
2. Akademi Kastam Diraja Malaysia 31.03.2017 136
3. Guru Besar dan Pengetua Seluruh Melaka Anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Melaka 9.06.2017 314
4. Pejabat Pendidikan Melaka Tengah, Negeri Melaka (PPD) 16.06.2017 67
5. Semua Sekolah Dalam Negeri Melaka 19.06.2017 16,203
6. Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Melaka 24.07.2017 1
7. Ibu Pejabat Polis Daerah Alor Gajah, Melaka 24.07.2017 1
8. Ibu Pejabat Polis Daerah Jasin, Melaka 24.07.2017 1
9. Ibu Pejabat Polis Daerah Melaka Tengah, Melaka 24.07.2017 1
10. Jabatan Alam Sekitar Negeri Melaka 21.08.2017 1
11. Jabatan Kesihatan Negeri Melaka 22.08.2017 1
12. Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Melaka 23.11.2017 120
13. Jabatan Perikanan Melaka 14.12.2017 30
14. Makhamah Syariah Melaka 19.01.2018 3
15. Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM) 26.1.2018 100
16. Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional (JPNIN) Negeri Melaka 3.2.2018 180
17. Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan (BPKN) Negeri Melaka 7.2.2018 12
18. Jabatan Pertanian Negeri Melaka 8.2.2018 120
19. Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) Negeri Melaka 21.2.2018 120
20. Majlis Keselamatan Negara (MKN) Negeri Melaka 10.4.2018 13
21. Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka 29.8.2018 1
22. Jabatan Kebajikan Masyarakat 3.9.2018 1
23. Jabatan Belia dan Sukan Negeri Melaka 5.9.2018 1
24. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Melaka 26.10.2018 1
25. Jabatan Tenaga Kerja Negeri Melaka 15.11.2018 1
26. Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Melaka 6.12.2018 1
27. Jabatan Perancang Bandar dan Desa 14.12.2018 1
28. Jabatan Tenaga Kerja (JTK) dan MISDEC 15.12.2018 1
29. Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri Melaka 13.2.2019 1
30. Jabatan Penyiaran Negeri Melaka 1.04.2019 1
31. Jabatan Kimia Malaysia Negeri Melaka 26.9.2019 1
32. Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan & Teknologi JKR ( CREaTE) 2.10.2019 1
33. Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (JKKP) Negeri Melaka 17.12.2019 1
34. Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNKK) Negeri Melaka 17.2.2020 1
35. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) Negeri Melaka 7.08.2020 1
M Negeri Sembilan
1. Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan 24.02.2017 39
2. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Sembilan 28.03.2017 83
3. Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan 3.05.2017 76
4. Jabatan Kerja Raya Negeri Sembilan 18.05.2017 250
5. Jabatan Mineral & Geosains Negeri Sembilan 2.06.2017 40
6. Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan 13.06.2017 60
7. Pejabat Pendidikan Daerah Rembau, Negeri Sembilan 20.06.2017 1
8. Jabatan Kerja Raya Daerah Jempol, Negeri Sembilan 5.07.2017 1
9. Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Jempol, Negeri Sembilan 5.07.2017 1
10. Pejabat Pendidikan Daerah Port Dikson, Negeri Sembilan 19.07.2017 1
11. Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Rembau, Negeri Sembilan 20.7.2017 1
12. Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan 24.07.2017 1
13. Ibu Pejabat Polis Daerah Jelebu Negeri Sembilan 24.07.2017 1
14. Ibu Pejabat Polis Daerah Jempol Negeri Sembilan 24.07.2017 1
15. Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Pilah Negeri Sembilan 24.07.2017 1
16. Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai Negeri Sembilan 24.07.2017 1
17. Ibu Pejabat Polis Daerah Port Dickson Negeri Sembilan 24.07.2017 1
18. Ibu Pejabat Polis Daerah Rembau Negeri Sembilan 24.07.2017 1
19. Ibu Pejabat Polis Daerah Seremban Negeri Sembilan 24.07.2017 1
20. Ibu Pejabat Polis Daerah Tampin Negeri Sembilan 24.07.2017 1
21. Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan 26.07.2017 40
22. Pejabat Pendidikan Daerah Tampin, Negeri Sembilan 9.08.2017 1
23. Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Sembilan 16.08.2017 1
24. Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan 25.09.2017 1
25. Jabatan PERHILITAN Negeri Sembilan 27.09.2017 1
26. Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan 20.10.2017 160
27. Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan 16.11.2017 25
28. Jabatan Perikanan Negeri Sembilan 30.11.2017 38
29. Jabatan Bomba & Penyelamat Negeri Sembilan 2.2.2018 122
30. Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sembilan 21.2.2018 10
31. Jabatan Perangkaan Negeri Sembilan 9.3.2018 40
32. Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) Negeri Sembilan 19.3.2018 200
33. Jabatan Akauntan Negara Negeri Sembilan 3.4.2018 2
34. Pejabat Pergigian Daerah Kuala Pilah 2.5.2018 1
35. Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Pilah 2.5.2018 1
36. Pejabat Kesihatan dan Pergigian Daerah Rembau 24.7.2018 1
37. Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sembilan 16.8.2018 1
38. Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan 17.8.2018 1
39. Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Negeri Sembilan 28.9.2018 1
40. Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Negeri Sembilan 17.10.2018 1
41. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 26.10.2018 1
42. Jabatan Alam Sekitar (JAS) Negeri Sembilan 15.3.2019 1
43. Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan 19.6.2019 1
44. Jabatan Penjara Negeri Sembilan 4.7.2019 1
45. Pejabat Kesihatan Daerah Port Dickson Negeri Sembilan 5.9.2019 1
46. Pejabat Kesihatan Daerah Tampin Negeri Sembilan 26.11.2019 41
47. Jabatan Perhutanan Negeri Sembilan 22.1.2020 1
48. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Sembilan 24.1.2020 1
N Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 16.03.2017 760
2. Jabatan Pengangkutan Jalan W.P Kuala Lumpur 26.05.2017 2
3. Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur 24.07.2017 1
4. Ibu Pejabat Polis Daerah Brickfields Kuala Lumpur 24.07.2017 1
5. Ibu Pejabat Polis Daerah Cheras Kuala Lumpur 24.07.2017 1
6. Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi Kuala Lumpur 24.07.2017 1
7. Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul Kuala Lumpur 24.07.2017 1
8. Ibu Pejabat Polis Daerah Wangsa Maju Kuala Lumpur 24.07.2017 1
9. Jabatan Perangkaan Malaysia Kuala Lumpur 14.12.2017 150
10. Jabatan Alam Sekitar (JAS) Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 26.1.2018 60
11. Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 30.1.2018 100
O Negeri Perlis
1. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Perlis 15.03.2017 354
2. Jabatan Pendidikan Negeri Perlis 12.07.2017 1
3. Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Perlis 24.07.2017 1
4. Ibu Pejabat Polis Daerah Arau, Perlis 24.07.2017 1
5. Ibu Pejabat Polis Daerah Kangar, Perlis 24.07.2017 1
6. Ibu Pejabat Polis Daerah Padang Besar, Perlis 24.07.2017 1
7. Jabatan Kesihatan Negeri Perlis 28.07.2017 1
8. Mahkamah Kangar, Perlis 9.08.2017 1
9. Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Negeri Perlis 23.08.2017 1
10. Hospital Tengku Fauziah (HTF), Kangar Perlis 14.09.2017 1
11. Jabatan PERHILITAN Negeri Perlis 19.09.2017 1
12. Jabatan Perhutanan Negeri Perlis 26.10.2017 35
13. Jabatan Tanah Dan Galian Perlis 14.11.2017 118
14. Jabatan Pertanian Perlis 17.11.2017 110
15. Jabatan Penjara Perlis 27.11.2017 100
16. Jabatan Kesihatan Negeri Perlis 29.11.2017 150
17. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Perlis 14.12.2017 60
18. Jabatan Imigresen Perlis 14.12.2017 180
19. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (JPPM) Negeri Perlis 22.1.2018 10
20. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis 29.1.2018 65
21. Jabatan Ukur & Pemetaan Malaysia (JUPEM) Negeri Perlis 6.02.2018 1
22. Jabatan Perikanan Negeri Perlis 12.2.2018 20
23. Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) Negeri Perlis 2.04.2018 2
24. Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Negeri Perlis 27.4.2018 80
25. Jabatan Alam Sekitar Negeri Perlis 6.08.2018 1
26. Jabatan Keselamatan dak Kesihatan Pekerjaan (JKKP) 28.9.2018 1
27. Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Negeri Perlis 24.10.2018 1
28. Jabatan Pendidik Negeri Perlis 20.2.2020 1
P Wilayah Persekutuan Labuan
1. Jabatan Kastam Diraja Malaysia 27.03.2017 100
2. Batalion 2 Regimen 507 Askar Wataniah (BN2 REJ 507 AW) 3.06.2017 2
3. 51 Kompeni Komposit Kor Perkhidmatan Diraja (51 KKKPD) 3.06.2017 2
4. Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan 13.06.2017 2
5. Hospital Labuan 18.07.2017 1
6. Ibu Pejabat Polis Daerah Labuan 24.07.2017 1
7. Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), Labuan 15.11.2017 50
8. Jabatan Laut Labuan 22.11.2017 40
9. Jabatan Pertanian Labuan 6.12.2017 15
10. Jabatan Perkhidmatan Penilaian Harta (JPPP) 14.12.2017 18
11. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) Labuan 26.1.2018 30
12. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan 8.2.2018 280
13. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Wilayah Persekutuan Labuan 13.2.2018 28
14. Jabatan Pendaftaran Negara Wilayah Persekutuan Labuan 21.2.2018 28
15. Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Labuan 7.8.2018 1
16. Jabatan Perikanan Wilayah Persekutuan Labuan 30.9.2018 1
17. Jabatan Kerja Raya (JKR) Wilayah Persekutuan Labuan 29.3.2019 1
18. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan 30.4.2019 15
19. Jabatan Kebajikan Masyarakat WP Labuan 13.2.2020 1
20. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNKK) Labuan 26.2.2020 1
Q Wilayah Persekutuan Putrajaya
1. Hospital Putrajaya 3.07.2017 120
2. Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya 24.07.2017 1

TOP

Statistik PelawatKeseluruhan
3450463