Cari:
Bil Senarai Badan Berkanun Tarikh Jumlah T/Tangan
A Ibu Pejabat
1. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) 10.1.2017 162
2. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) 10.04.2017 21
3. Lembaga Lebuh Raya Malaysia (LLM) 18.04.2017 15
4. Lembaga Pembangunan Industri dan Pembangunan Malaysia (CIDB) 18.04.2017 11
5. Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) 11.05.2017 23
6. Lembaga Tabung Haji (TH) 30.05.2017 65
7. Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) 17.07.2017 20
8. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA) 17.07.2017 7
9. Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) 19.07.2017 3
10. Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) 26.07.2017 17
11. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) 4.08.2017 3
12. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) 8.08.2017 21
13. Lembaga Getah Malaysia (LGM) 9.08.2017 1
14. Pihak Berkuasa Peranti Perubatan (MDA) 21.08.2017 1
15. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) 6.10.2017 37
16. Tabung Ekonomi Kumpulan Usahawan Niaga (TEKUN) 17.10.2017 19
17. Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia (SKMM) 7.11.2017 200
18. Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) 20.11.2017 300
19. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) 20.11.2017 400
20. Majlis Amanah Rakyat (MARA) 11.12.2017 200
21. Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) 14.12.2017 200
22. Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) 15.12.2017 160
23. Perbadanan Prima Malaysia (PR1MA) 15.12.2017 300
24. Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) 11.1.2018 300
25. Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia (MySIHAT) 17.1.2018 40
26. Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) 26.1.2018 60
27. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) 30.1.2018 200
28. Lembaga Lada Malaysia 9.2.2018 50
29. Institusi Jantung Negara (IJN) 12.2.2018 50
30. Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) 15.2.2018 20
31. Maktab Koperasi Malaysia 15.2.2018 20
32. Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) 20.2.2018 400
33. Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB) 22.2.2018 250
34. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) 1.3.2018 3
35. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan Berhad (FELCRA) 12.3.2018 2
36. Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) 12.3.2018 5
37. Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) 10.4.2018 2
38. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) 13.4.2018 1
39. Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) 26.4.2018 1
40. Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia 25.4.2018 30
41. Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (BERNAMA) 28.9.2018 1
42. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC) 12.4.2019 1
43. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) 18.7.2019 3
44. Koperasi UNIKEB Berhad 4.09.2019 1
45. Suruhanjaya Tenaga 15.11.2019 1
46. Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara 7.1.2020 1
47. Majlis Perubatan Malaysia 17.8.2020 1
B Negeri Perak
1. Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) Negeri Perak 11.07.2017 1
2. Perkhidmatan Air Negara (SPAN) Cawangan Negeri Perak 23.08.2017 1
3. Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) Negeri Perak 6.09.2017 1
4. Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak (PPPNP) 11.09.2017 1
5. Lembaga Koko Malaysia Negeri Perak 13.09.2017 1
6. Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Teluk Intan, Perak 14.09.2017 1
7. Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Ipoh, Perak 18.09.2017 1
8. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) perak 21.10.2017 31
9. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) Wilayah Trolak 24.10.2017 188
10. Pertubuhan Peladang Negeri Perak 1.11.2017 70
11. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) Negeri Perak 9.1.2018 78
12. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) Negeri Perak 30.1.2018 100
13. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA) Negeri Perak 6.3.2018 3
14. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) Negeri Perak 9.3.2018 20
15. Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) Negeri Perak 26.4.2018 1
C Negeri Johor
1. Lembaga Hasil Dalam Negeri Cawangan Muar, Johor 12.03.2017 220
2. Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA) 24.05.2017 1
3. Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO), Batu Pahat, Johor 25.05.2017 23
4. Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Cawangan Muar, Johor 27.09.2017 1
5. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Johor 24.10.207 50
6. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) Wilayah Selatan 31.11.2017 25
7. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) Wilayah Johor Bahru 6.12.2017 60
8. Pertubuhan Peladang Negeri Johor 28.12.2017 30
9. Lembaga Pelabuhan Johor (LPJ) 28.1.2018 12
10. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) Negeri Johor 30.1.2018 40
11. Koperasi Permodalan Melayu Negeri Johor Berhad 4.2.2018 60
12. Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Negeri Johor 11.2.2018 30
13. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) Negeri Johor 1.3.2018 30
14. Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Cawangan Muar 12.4.2018 1
15. Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) 16.4.2018 2
16. FELCRA Berhad Wilayah Johor 25.7.2018 1
17. Institut Penyelidikan Standard & Industri Malaysia (SIRIM) Wilayah Selatan 27.8.2019 1
D Negeri Sarawak
1. Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)Negeri Sarawak 15.03.2017 50
2. Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) Negeri Sarawak 22.04.2017 30
3. Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Negeri Sarawak 9.08.2017 61
4. Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Cawangan Miri, Negeri Sarawak 6.09.2017 1
5. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) Negeri Sarawak 5.10.2017 100
6. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) Sarawak 16.11.2017 28
7. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) Bintulu 22.11.2017 3
8. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) Miri 15.12.2017 50
9. Lembaga Pelabuhan Bintulu (LPB) 14.11.2017 10
10. Lembaga Pelabuhan Kuching (LPK) 16.1.2018 200
11. Perbadanan Pembangunan Perumahan Negeri Sarawak 24.1.2018 4
12. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) Negeri Sarawak 30.1.2018 30
13. Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Negeri Sarawak 21.2.2018 27
14. Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Miri 1.3.2018 22
15. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) Negeri Sarawak 28.3.2018 30
16. Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran, Urus Setia Cawangan (SPP USC) Sarawak 19.3.2019 1
17. Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) Cawangan Negeri Sarawak 5.08.2019 1
E Negeri Sabah
1. Lembaga Industri Getah Daerah Membakut Sabah 27.03.2017 120
2. Lembaga Industri Getah Daerah Tenom Sabah 12.05.2017 143
3. Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) Sabah 24.05.2017 148
4. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) Sabah 12.07.2017 1
5. Lembaga Industri Getah Sabah 16.07.2017 1
6. Lembaga Pertubuhan Peladang Kota Kinabalu, Sabah 18.07.2017 1
7. Lembaga Industri Getah Sabah, Daerah Tuaran, Kota Belut & Paitan Pitas 23.07.2017 1
8. Lembaga Industri Getah Sabah, Daerah Sipitang, Papar, Keningau, Nabawan dan Tambunan 30.07.2017 65
9. Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Negeri Sabah 25.08.2017 1
10. Lembaga Pembangunan Industri Malaysia (CIDB) Negeri Sabah 10.09.2017 80
11. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) Wilayah Sabah 12.09.2017 67
12. Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah 09.10.2017 110
13. Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) Negeri Sabah 24.1.2018 3
14. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) Negeri Sabah 30.1.2018 41
15. Lembaga Tabung Haji Zon Sabah dan Sarawak 11.2.2018 60
16. FELCRA Berhad Wilayah Sabah 10.10.2018 1
17. Sawit Kinabalu Sdn. Bhd 15.1.2020 1
F Negeri Selangor
1. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) Negeri Selangor 10.03.2017 19
2. Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Selangor 15.03.2017 1
3. Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor 6.04.2017 100
4. Lembaga Pembangunan Industri dan Pembangunan Malaysia (CIDB) Negeri Selangor 8.07.2017 1
5. Perbadanan Wakaf Selangor 6.09.2017 1
6. SIRIM Berhad Selangor 14.12.2017 140
7. Majlis Amanah Rakyat (MARA) Negeri Selangor 19.12.2017 65
8. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) Negeri Selangor 30.1.2018 100
9. Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Negeri Selangor 8.2.2018 40
10. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA) Negeri Selangor 15.3.2018 40
11. Pusat Perubatan Universiti Malaya 19.1.2019 1
12. Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) 28.3.2019 34
G Negeri Pulau Pinang
1. Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA) 24.05.2017 1
2. Koperasi Co - Op Bank Persatuan Malaysia Berhad Pulau Pinang 16.06.2017 140
3. Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang (SPPP) 19.07.2017 1
4. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) Wilayah Utara, Pulau Pinang 18.08.2017 1
5. Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Pulau Pinang 22.08.2017 1
6. Lembaga Pembangunan Industri dan Pembangunan Malaysia (CIDB) Negeri Pulau Pinang 14.10.2017 32
7. Institut Pertanian Pulau Pinang 25.10.2017 60
8. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) Wilayah Utara 21.11.2017 30
9. Suruhanjaya Tenaga Pulau Pinang 15.12.2017 14
10. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) Negeri Pulau Pinang 30.1.2018 100
11. Majlis Amanah Rakyat (MARA) Pulau Pinang 14.3.2018 4
12. Suruhanjaya Syarikat Malaysia Pulau Pinang 21.3.2018 56
13. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA) Pulau Pinang 22.3.2018 156
14. Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) Negeri Pulau Pinang 29.3.2018 35
15. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) Pulau Pinang 12.11.2018 1
16. Universiti Sains Malaysia 31.1.2019 1
17. Lembaga Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang 14.12.2020 10
H Negeri Pahang
1. Lembaga Pertubuhan Peladang 17.03.2017 28
2. Pengurusan Air Pahang Berhad 3.08.2017 30
3. Pertubuhan Peladang Pahang 20.11.2017 300
4. Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang 18.12.2017 80
5. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) Negeri Pahang 30.1.2018 50
6. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) Negeri Pahang 6.3.2018 45
7. Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Negeri Pahang 21.3.2018 1
8. Kongres Kesatuan Pekerja Perkhidmatan Awam (CUEPACS) Negeri Pahang 30.3.2019 1
I Negeri Kedah
1. Lembaga Zakat Negeri Kedah 11.07.2017 1
2. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) 13.08.2017 1
3. Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Kedah 21.08.2017 1
4. Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Negeri Kedah 17.08.2017 1
5. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) Kedah 16.11.2017 10
6. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Kedah 23.11.2017 60
7. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) 9.1.2018 20
8. Pertubuhan Peladang Negeri Kedah 10.1.2018 20
9. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) Negeri Kedah 30.1.2018 50
10. Lembaga Tabung Haji Cawangan Zon Utara 27.1.2018 51
11. Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Negeri Kedah 25.2.2018 35
12. Majlis Amanah Rakyat (MARA) Negeri Kedah 3.4.2018 30
13. Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) Kedah 14.5.2018 30
14. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan Berhad (FELCRA) Wilayah Utara 14.8.2018 1
15. Institut Penyelidikan Standard & Industri Malaysia (SIRIM) Kedah 23.5.2019 1
J Negeri Kelantan
1. Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) Negeri Kelantan 4.04.2017 300
2. Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Kelantan 19.07.2017 1
3. Lembaga Kemajuan Pertanian Negeri Kelantan 19.10.2017 215
4. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) Negeri Kelantan 30.1.2018 50
5. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA) Negeri Kelantan 19.3.2018 2
6. Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR) 1.4.2018 2
K Negeri Terengganu
1. Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Negeri Terengganu 20.08.2017 1
2. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) Wilayah Timur 20.08.2017 1
3. Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Sembilan 17.08.2017 1
4. Lembaga Pembangunan Industri Pembangunan Malaysia (CIDB) Terengganu 12.11.2017 50
5. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) Wilayah Terengganu 14.11.2017 150
6. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) Terengganu 16.11.2017 250
7. Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) 4.12.2017 20
8. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) Negeri Terengganu 30.1.2018 42
9. Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Negeri Terengganu 15.2.2018 30
10. Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) Negeri Terengganu 12.4.2018 3
11. Jawatankuasa Perhubungan ANGKASA 23.10.2018 1
L Negeri Sembilan
1. Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Negeri Sembilan 4.04.2017 58
2. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Cawangan Negeri Sembilan 18.04.2017 112
3. Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Sembilan 17.08.2017 1
4. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) Negeri Sembilan 23.10.2017 120
5. Pertubuhan Peladang Negeri Sembilan 25.10.2017 50
6. Lembaga Tabung Haji Zon Selatan 18.11.2017 70
7. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) 23.11.2017 60
8. Lembaga Pembangunan Industri Pembangunan Malaysia (CIDB) Negeri Sembilan 29.11.2017 27
9. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) Wilayah Raja Alias Negeri Sembilan 13.12.2017 40
10. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) Negeri Sembilan 30.1.2018 35
11. Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Negeri Sembilan 5.3.2018 30
12. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA) Negeri Sembilan 12.3.2018 3
13. Majlis Amanah Rakyat (MARA) Negeri Sembilan 14.3.2018 7
14. Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) Negeri Sembilan 23.4.2018 4
15. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan Berhad (FELCRA) Wilayah Tengah 28.8.2018 1
16. Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) Negeri Sembilan 1.10.2018 1
M Negeri Melaka
1. Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Melaka 24.08.2017 1
2. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) Negeri Melaka 25.08.2017 1
3. Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Negeri Melaka 19.09.2017 80
4. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) Melaka 10.11.2017 30
5. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) Negeri Melaka 30.1.2018 38
6. Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka (PKNM) 5.2.2018 120
7. Perbadanan Kemajuan Tanah Adat Melaka (PERTAM) 28.2.2018 15
8. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA) Melaka 17.4.2018 2
9. Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Negeri Melaka 26.4.2018 1
10. Zakat Melaka 2.8.2018 1
11. Perbadanan Teknologi Hijau Negeri Melaka 29.8.2018 1
12. Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) Cawangan Negeri Melaka 26.4.2019 1
13. Lembaga Perumahan Melaka (LPM) 6.1.2021 50
N Negeri Perlis
1. Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) Negeri Perlis 21.04.2017 70
2. Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Perlis 8.08.2017 1
3. Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Negeri Perlis 24.08.2017 1
4. Lembaga Pembangunan Industri Pembangunan Malaysia (CIDB) Negeri Perlis 1.11.2017 13
5. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp) Negeri Perlis 15.1.2018 20
6. Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) Perlis 16.1.2018 30
7. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) Perlis 17.1.2018 30
8. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) Negeri Perlis 30.1.2018 41
9. Majlis Amanah Rakyat Negeri Perlis (MARA) 9.3.2018 40
10. Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) Negeri Perlis 9.4.2018 12
11. Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Negeri Perlis 10.4.2018 12
12. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Negeri Perlis 11.2.2020 1
O Wilayah Persekutuan Labuan
1. Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) Labuan 25.04.2017 54
P Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
1. Institut Professional Baitumal 15.2.2018 45

TOP

Statistik PelawatKeseluruhan
3450466