Kategori Penandatangan Ikrar Bebas Rasuah (IBR)

Penandatangan IBR dibahagikan kepada 9 kategori iaitu:

  • Kementerian
  • Jabatan
  • Negeri
  • Badan Berkanun
  • IPT / Institusi Pendidikan
  • GLC
  • Swasta
  • NGO dan Persatuan
  • Yayasan

Jadual Keseluruhan Penandatangan IBR Mengikut Kategori

 Bil.                      Kategori                                   Jumlah Organisasi               
 1.  Kementerian 26
 2.  Jabatan 708
 3.  Negeri 295
 4.  Badan Berkanun 224
 5.  IPT / Institusi Pendidikan 62
 6.  GLC 129
 7.  Swasta 98
 8.  NGO dan Persatuan 62
 9.  Yayasan 8
Jumlah Keseluruhan 1,612
 
Kemaskini sehingga 18 Januari 2021
(Sumber data diperolehi daripada Cawangan Pembangunan dan Pelaporan, Bahagian Pendidikan Masyarakat)
TOP

Statistik PelawatKeseluruhan
3450523