Kategori Penandatangan Ikrar Bebas Rasuah (IBR)

Penandatangan IBR dibahagikan kepada 9 kategori iaitu:

  • Kementerian
  • Jabatan
  • Negeri
  • Badan Berkanun
  • IPT / Institusi Pendidikan
  • GLC
  • Swasta
  • NGO dan Persatuan
  • Yayasan

Jadual Keseluruhan Penandatangan IBR Mengikut Kategori

 Bil.                      Kategori                                   Jumlah Organisasi               
 1.  Kementerian 25
 2.  Jabatan 691
 3.  Negeri 287
 4.  Badan Berkanun 221
 5.  IPT / Institusi Pendidikan 58
 6.  GLC 125
 7.  Swasta 78
 8.  NGO dan Persatuan 62
 9.  Yayasan 8
Jumlah Keseluruhan 1,555

 (Sumber data diperolehi daripada Cawangan Kerajaan dan Agensi)
Kemaskini sehingga 20 Februari 2020