Kategori Penandatangan Ikrar Bebas Rasuah (IBR)

Penandatangan IBR dibahagikan kepada 9 kategori iaitu:

  • Kementerian
  • Jabatan
  • Negeri
  • Badan Berkanun
  • IPT / Institusi Pendidikan
  • GLC
  • Swasta
  • NGO dan Persatuan
  • Yayasan

Jadual Keseluruhan Penandatangan IBR Mengikut Kategori

 Bil.                      Kategori                                   Jumlah Organisasi               
 1.  Kementerian 25
 2.  Jabatan 643
 3.  Negeri 279
 4.  Badan Berkanun 213
 5.  IPT / Institusi Pendidikan 51
 6.  GLC 107
 7.  Swasta 65
 8.  NGO dan Persatuan 54
 9.  Yayasan 8
Jumlah Keseluruhan 1,445

 (Sumber data diperolehi daripada Cawangan Kerajaan dan Agensi)
Kemaskini sehingga 11 Julai 2019