Khidmat Nasihat merupakan tindakan yang dilaksanakan oleh bahagian ini setelah pemeriksaan dijalankan ke atas amalan, sistem dan tatacara kerja di dalam sesebuah organisasi. Matlamat utama Khidmat Nasihat  untuk memastikan sistem prosedur kerja yang telah diperiksa itu diubah/dikemaskini agar ianya dapat menutup ruang dan peluang rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa.

Sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan atau masalah mengenai perkara ini, sila berhubung terus dengan Pegawai Perunding iaitu KPKPj Salwa Muharam (salwa[at]sprm[dot]gov[dot]my) di talian telefon 03-8891 1827/ 03-8891 1328.

Kejayaan

Penguatkuasaan dan Pentadbiran Tanah di Cameron Highlands

 1. Pemeriksaan dibuat bagi mengenal pasti sebarang kelemahan dalam amalan, sistem dan prosedur berhubung isu penguatkuasaan dan pentadbiran tanah di Cameron Highlands. Seterusnya mencadangkan penambahbaikan yang perlu dilakukan bagi memperbaiki kelemahan yang wujud serta menutup ruang dan peluang rasuah, penyelewengan dan salah guna kedudukan. Hasil pemeriksaan SPRM berhubung sistem dan prosedur kerja berkaitan penguatkuasaan dan pentadbiran tanah di Cameron Highlands adalah:-
  khdmat nasihat
  teroka
  Teroka  haram HSK Pos Terisu 
  kebun
  Kebun sayur dalam kawasan RPS Terisu 
  yang belum diwartakan diusahakan oleh 
  penanam sayur yang bukan terdiri 
  daripada orang asli 

Penyelenggaraan Ambulans di Kementerian Kesihatan Malaysia

Pemeriksaan dijalankan berhubung amalan, sistem dan tatacara kerja berkaitan Penyelenggaraan Ambulans di Hospital, Pusat Kesihatan dan Klinik. Hasil pemeriksaan mendapati penyelenggaraan ambulans tidak dipantau dengan baik sehingga mengakibatkan perkhidmatan ambulans terjejas. Berikut adalah kelemahan-kelemahan yang dikenal pasti dan cadangan penambahbaikan yang telah diberikan:- khidmat nasihat 2
Susulan khidmat nasihat oleh SPRM, Kementerian Kesihatan Malaysia mengambil langkah penambahbaikan dengan mengeluarkan Garis Panduan Penyelenggaraan Ambulans di Hospital dan Klinik Kesihatan pada bulan Julai 2014. Garis Panduan tersebut telah diedarkan kepada semua jabatan kesihatan negeri.

Ketidakpatuhan dan Pelanggaran Prosedur Dalam kemudahan Khidmat Pengangkutan Bagi Pengurusan Sesuatu Projek

Pemeriksaan dijalankan berikutan laporan Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU) SPRM Perak berhubung isu kenderaan (yang diterima untuk pelaksanaan projek) tidak dipulangkan kepada pemilik projek selepas projek selesai. Pemeriksaan SPRM dibuat terhadap beberapa projek untuk mengkaji tatacara perolehan khidmat pengangkutan melalui kontrak kerja serta pelaksanaannya oleh agensi. Hasil pemeriksaan mendapati berlaku ketidakpatuhan dan pelanggaran prosedur seperti mana yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan melalui Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 13 Tahun 1999 (SPP Bil. 13 Tahun 1999).
khidmat nasihat 3
Kementerian Kewangan telahpun menambah baik Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 13 Tahun 1999 pada Perkara 10- Garis Panduan Penggunaan Khidmat Pengangkutan dan Kemudahan Peralatan Untuk Pengurusan Projek Melalui Kontrak Kerja.

Badan Pengurusan Bersama/Perbadanan Pengurusan (JMB/MC) di Bawah Pengurusan Pesuruhjaya Bangunan (COB), Jabatan Perumahan Negara

SPRM menerima aduan berkaitan kelemahan pengurusan JMB/MC yang dikatakan tidak cekap dan tidak telus dalam menjalankan urusan pentadbiran dan kewangan. Kelemahan itu juga dikaitkan dengan Pesuruhjaya Bangunan (Commissioner of Building atau COB), Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) yang bertanggungjawab menjalankan pengawasan terhadap JMB/MC.
khidmat nasihat 4
Selaras dengan cadangan penambahbaikan yang dicadangkan oleh SPRM, satu akta baru telah diperkenalkan oleh Kerajaan iaitu Akta Pengurusan Strata 2013 (APS) (Akta 757). Akta ini secara rasmi menggantikan Akta Bangunan dan Harta Bersama (Penyenggaraan Pengurusan) 2007 (BHB)(Akta 663) dan pemakaiannya berkuatkuasa pada 01 Jun 2015. Akta 757 ini berfungsi untuk memberikan penyelesaian kepada pelbagai masalah yang dihadapi oleh pelbagai pihak dalam proses untuk menguruskan harta strata. Akta ini menangani dua isu utama, iaitu pengurusan dan penyenggaraan harta strata serta penyelesaian pertelingkahan dengan kewujudan Tribunal Pengurusan Strata. Berikut adalah perbandingan pindaan akta.
Bil. Tajuk Akta 663 Akta 757 
 1. Rujukan kepada satu akta  2 Akta  1 Akta sahaja
 2.  Undang undang bersifat komprehensif 46 seksyen sahaja dan banyak kekurangan  153 seksyen (lebih menyeluruh)
 3. Jadual petak harus difailkan di Pejabat Pesuruhjaya sebelum jualan diberikan kebenaran Tiada Ada
 4. Sempadan harta bersama ditandakan di atas pelan bangunan strata Tiada Ada
 5. Jawatan Timbalan Pesuruhjaya Bangunan Tiada Ada
 6. Interpretasi dan definisi yang lengkap dan komprehensif Tiada Ya
 7. Bilangan kesalahan yang mencukupi Tiada Ya
Kesan pindaan akta pengurusan strata 2013

Pengenalan Akta Pengurusan Strata 2013 dilihat akan dapat melancarkan proses pengurusan hartanah strata. Akta ini juga dapat memberikan platform untuk menyelesaikan sebarang pertikaian tanpa merujuk mahkamah yangselalunya memakan masa yang panjang dan kos yang lebih mahal. KESIMPULANNYA Pengenalan Akta Pengurusan Strata 2013 serta pindaan akta lama Akta Bangunan dan Harta Bersama (Pengurusan dan Penyenggaraan) 2007 ini diharapkan dapat dikuatkuasakan dengan jayanya bagi mentadbir sebanyak 14,998 bangunan bertingkat yang melibatkan penduduk seramai 1.2 juta orang di Semenanjung Malaysia.

Pelaksanaan, Pengurusan dan Penguatkuasaan Operasi Pengusahasilan Hutan di Malaysia

Hasil beberapa siri operasi oleh SPRM dalam ‘Ops Gergaji’ ‘Ops Rimba’ dan ‘Ops Bersepadu’, beberapa siri bengkel telah dilaksanakan bersama agensi-agensi di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE). Hasil bengkel yang dilaksanakan, beberapa kelemahan dan cadangan penambahbaikan berhubung pelaksanaan, pengurusan dan penguatkuasaan operasi pengusahasilan hutan di Malaysia telah dikenalpasti seperti:-
 

Pengurusan Pengubahsuaian Pejabat, Pembelian Bangunan Pejabat, Penajaan Dan Perlantikan Tenaga Pakar oleh TEKUN Nasional

Hasil kes tangkapan terhadap bekas Pengarah Urusan TEKUN Nasional beberapa kelemahan yang ditemui dan cadangan penambahbaikan dipersetujui secara bersama seperti berikut:-

Penambahbaikan Bagi Proses Pengeluaran Kayu Balak Oleh Agensi-Agensi Berkaitan di Negeri Sarawak

Hasil operasi bersepadu ‘Ops Gergaji’ yang telah dijalankan bagi membanteras kegiatan rasuah, pembalakan dan penebangan hutan secara haram dan perbuatan mengelak cukai kepada kerajaan di Negeri Sarawak, beberapa kelemahan dan cadangan penambahbaikan diperolehi seperti berikut:-

 

 

TOP

Statistik Pelawat


Hari Ini
44
Semalam
52
Minggu Ini
239
Bulan Ini
890

Keseluruhan
3427501