Pusat Perancangan, Penyelidikan dan Korporat

KURSUS ENHANCING IMPACT ON POLICY MAKING THROUGH EVIDENCE
KURSUS ENHANCING IMPACT ON POLICY MAKING THROUGH EVIDENCE
PROGRAM SANGKUTAN PEGAWAI-PEGAWAI KANAN KERAJAAN DI SYARIKAT-SYARIKAT SWASTA REPUBLIK PERSEKUTUAN JERMAN SESI 2014
PROGRAM SANGKUTAN PEGAWAI-PEGAWAI KANAN KERAJAAN DI SYARIKAT-SYARIKAT SWASTA REPUBLIK PERSEKUTUAN JERMAN SESI 2014
CIO FORUM - WORLD OF ENTERPRISE DATA
CIO FORUM - WORLD OF ENTERPRISE DATA
TAWARAN BAGI MENGHADIRI KURSUS DI INSTITUT LATIHAN STATISTIK MALAYSIA [ILSM]
TAWARAN BAGI MENGHADIRI KURSUS DI INSTITUT LATIHAN STATISTIK MALAYSIA [ILSM]
Surat Edaran HLPSB : Separa Biasiswa 2013-2014
Surat Edaran HLPSB : Separa Biasiswa 2013-2014
Exercise Of Discretionary Power By Public Authority
Exercise Of Discretionary Power By Public Authority
Big Data
Big Data
Kursus Menangani Stress
Kursus Menangani Stress
Pengajian Separuh Masa Penjawat Awam
Pengajian Separuh Masa Penjawat Awam