Pusat Pengajian Antarabangsa


Fungsi:

Pusat Pengajian Antarabangsa bertanggungjawab untuk :
 • Merancang dan menyediakan kursus, seminar dan bengkel mengenai program pencegahan rasuah dengan penyertaan peserta-peserta dari agensi penguatkuasaan rasuah dari luar negara.

 • Mengendalikan seminar dan bengkel dalam usaha pembanterasan rasuah serantau dengan kerjasama agensi dan organisasi antarabangsa.


Alamat:

Pusat Pengajian Antarabangsa,
Tingkat 3, Blok Utama,
Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia,
Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin off Jalan Tuanku Abdul Halim,
50480 Kuala Lumpur.

No. Tel : +603- 6209 2800 sambungan 2905 ( Ketua Pusat)
Faks:+603- 6201 8342

Pusat Latihan Asas

Fungsi:

Pusat Latihan Asas bertanggungjawab untuk:

 • •Menyelaras dan melaksanakan program latihan untuk pembangunan kerjaya pegawai dan kakitangan sokongan.
 • Menjalankan kursus asas kepada pegawai-pegawai baru SPRM.


Alamat:

Pusat Latihan Asas,
Tingkat 1, Blok B, Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia,
Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin off Jalan Tuanku Abdul Halim,
50480, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.


No. Tel: 03-62092800 sambungan 2952 ( Ketua Pusat)
Faks: 03-62010619

Pusat Kecemerlangan dan Kepimpinan SPRM

Fungsi:

Pusat Kecemerlangan Kepimpinan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia  bertanggungjawab untuk:

 

 • Merancang , membentuk dan melaksanakan kursus, seminar dan bengkel mengenai program kepimpinan berasaskan model kompetensi kepimpinan SPRM untuk warga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM);

 

 • Merancang, membentuk dan memgendalikan penilaian tahap kepimpinan bagi tujuan pembangunan program kepimpinan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).

 

Alamat:
Pusat Kecemerlangan Kepimpinan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 
Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia
Persiaran Duta Off Jalan Duta
50480 Kuala  Lumpur

No. Tel: 03-6203 0223
Faks : 03-6203 0212

Pusat Pembangunan Integriti Korporat

Fungsi

 • Menasihati dan membantu SPRM dalam perancangan, pembentukan, pengendalian dan pelaksanaan program latihan pegawai etika/integriti sejajar dengan Pelan Integriti Nasional (PIN).
 • Membangunkan  modul Kursus Bertauliah Pegawai Integriti dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan dan Government-Linked Companies (GLCs). Kursus ini bertujuan menawarkan latihan bertauliah kepada pegawai-pegawai dari sektor awam dan sektor swasta.
 • Membantu dan menasihati mereka-bentuk pelan strategi etika/integriti bagi sektor swasta.


Alamat:

Pusat Pembangunan Integriti Korporat,
Tingkat 1, Blok A, Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia,
Persiaran Duta Off Jalan Duta,
50480, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

No. Tel: 03-62092800 sambungan 2885 ( Ketua Pusat)
Faks: 03-6201 2882

Pusat Perancangan, Penyelidikan Dan Korporat

Fungsi:

Pusat Perancangan, Penyelidikan dan Korporat bertanggungjawab untuk:-

 • Menjalankan kajian keberkesanan program latihan;
 • Menjalankan Analisis Keperluan Latihan (TNA) untuk mengenalpasti penambaikan program latihan;
 • Menjalankan Training Gap Analysis (TGA) untuk mengenaipasti tahap kompetensi Pegawai SPRM;
 • Menyelaras dan menyediakan pelaporan;
 • Menyelaras perancangan latihan tahunan;
 • Menyelaras bank data tenaga pengajar;
 • Menyelaras sistem maklumat kursus SPRM;
 • Menyelaras pelaksanaan Pelan Operasi Latihan (POL) SPRM;
 • Menyelaras dan memantau rekod jumlah hari berkursus Pegawai dan Kakitangan SPRM;
 • Menyelaras Pelan Strategik Transformasi MACA;
 • Menyelaras KPI MACA;
 • Menyelaras pelaksanaan pembangunan kurikulum program latihan;
 • Menganjurkan Seminar Bicara Ilmu secara berkala;
 • Menyelaras aktiviti puslisiti dan media melalui unit-ehwal korporat MACA.

Alamat:

Pusat Perancangan, Penyelidikan dan Korporat,
Tingkat 3, Blok Utama, MACA,
Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin off Jalan Tuanku Abdul Halim,
50480 Kuala Lumpur.

No. Tel:03-62092800 sambungan 2863 (Ketua Pusat)
Faks:03-6201 8539

Sekolah Penyiasatan dan Forensik

Fungsi: Sekolah Penyiasat dan Forensik bertanggunjawab untuk:
 • Merancang dan menyediakan program latihan berkaitan dengan penyiasatan
 • Menyelaras dan mengendalikan program latihan berkaitan dengan penyiasatan
 • Menyelaras kursus penyiasatan dengan kerjasama institusi-institusi latihan penguatkuasa dalam dan luar negara.

Alamat:

Sekolah Penyiasatan,
Tingkat 3, Blok B, MACA,
Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin off Jalan Tuanku Abdul Halim,
50480, Kuala Lumpur. No. Tel: 03-62092800 sambungan 2934 (Ketua Sekolah)
Faks: 03-62014655

Sekolah Perisikan dan Pengesanan

Fungsi:

Kluster Perisikan dan Pengesanan bertanggunjawab untuk:
 • Merancang dan menyediakan program latihan berkaitan dengan perisikan dan alat bantuan teknikal.
 • Menyelaras dan mengendalikan kursus dan seminar dalam bidang perisikan dengan kerjasama agensi kerajaan / badan berkanun, syarikat-syarikat swasta dan agensi luar negara.

 

Alamat:

Kluster Perisikan,
Tingkat 3, Blok B, MACA,
Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin off Jalan Tuanku Abdul Halim,
50480, Kuala Lumpur.

No. Tel: 03-62092800 sambungan 2981 ( Ketua Pusat)
Faks: 03-62013960

Sekolah Perundangan dan Pendakwaan


Fungsi:

 • Merancang dan menyediakan program latihan berkaitan dengan perundangan dan pendakwaan.
 • Mengendalikan kursus-kursus perundangan dan pendakwaan untuk pegawai-pegawai SPRM, Timbalan Pendakwaraya SPRM dan lain-lain agensi penguatkuasaan tempatan dengan kerjasama Jabatan Peguam Negara dan institusi pengajian tinggi tempatan.
 • Meningkatkan pengetahuan dalam aspek perundangan serta perkembangan / perubahan semasa terhadap undang-undang sedia ada.

 

Alamat:

Sekolah Perundangan & Pendakwaan,
Tingkat 3, Blok A,
Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia,
Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin off Jalan Tuanku Abdul Halim,
50480, Kuala Lumpur.

No. Tel: 03-62092800 sambungan 2918 ( Ketua Sekolah)
Faks: 03-62017423

Sekolah Pencegahan Rasuah dan Pengurusan


Fungsi:

Sekolah Pencegahan Rasuah dan Pengurusan bertanggungjawab untuk: 
 • Merancang, menyelaras dan mengendalikan kursus berkaitan dengan pencegahan rasuah dan pengurusan
 • Menyelaras dan mengendalikan kursus bagi program ijazah dan lepasan ijazah dengan kerjasama institusi pengajian tinggi awam & swasta.


Alamat:

Sekolah Pencegahan Rasuah Dan Pengurusan,
Tingkat 3, Blok B, MACA,
Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin off Jalan Tuanku Abdul Halim,
50480, Kuala Lumpur.
No. Tel : 03-62092800 sambungan 2974 ( Ketua Sekolah)
Faks: 03-62017845

Bahagian Pengurusan

Fungsi:

Bahagian ini mempunyai 3 unit yang bertanggungjawab untuk:


Unit Khidmat Pengurusan

• Menguruskan pentadbiran dan kewangan untuk semua staf.
• Menguruskan pembayaran kepada penceramah undangan.
• Memastikan semua kemudahan tersedia seperti bantuan teknikal, logistik untuk semua kursus yang dijalankan.
• Merancang dan melaksanakan program rancangan jangka panjang bagi pembangunan projek untuk Akademi.
• Menyediakan baget kewangan tahunan untuk akademi.
• Menyediakan laporan kewangan bulanan dan tahunan untuk akademi.
• Menguruskan peruntukan bajet dan perbelanjaan untuk akademi.
• Memastikan sistem keselamatan akademi adalah efisien.

Unit Perpustakaan

• Menguruskan perpustakaan.
• Mengekalkan pengumpulan buku dan sumber.
• Menguruskan urusan pinjaman buku rujukan.
• Menyediakan perancangan untuk pembangunan perpustakaan.

 

Unit Teknologi Maklumat

• Menguruskan penggunaan komputer yang akan digunakan dalam semua kursus.
• Membeli dan menyediakan penyelenggaraan yang diperlukan untuk semua peralatan ICT.
• Membangunkan dan mengemaskini portal untuk Akademi.
• Melaksanakan sistem ICT yang terkini.

Alamat:

Bahagian Pengurusan,
Tingkat 2, Blok Utama, MACA,
Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin off Jalan Tuanku Abdul Halim,
50480 Kuala Lumpur

No. Tel : 03-62092800 sambungan 2820 (Ketua Bahagian)
Faks : 03-62016782

Pusat Pematuhan Pencegahan Rasuah Korporat

Fungsi: 

 • Memberi fokus untuk melaksanakan program untuk membantu pihak swasta menangani isu rasuah.
 • Program-program latihan ini dilaksanakan melalui 2 kaedah utama iaitu program latihan  terancang SPRM berdasarkan prospektus dan program customize berdasarkan permintaan agensi luar.
 • Program latihan CACCC dalam prospektus termasuklah kursus Anti-Bribery Management System (ABMS) untuk Certification Body dan Corruption Risk Management (CRM) Workshop. Manakala untuk program customized pula akan diubahsuaikan mengikut Training Need Analysis.

Alamat:

Pusat Pematuhan Pencegahan Rasuah Korporat
Tingkat 1, Blok A, Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia,
Persiaran Duta Off Jalan Duta,50480, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

No. Tel: 03-62092800 sambungan 2885 ( Ketua Pusat)
Faks: 03-6201 2882