Laporan Tahunan SPRM 2018 Laporan Tahunan SPRM 2017 Laporan Tahunan SPRM 2016
Laporan Tahunan SPRM 2015 Ulasan Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah (LPPR) 2014 Laporan Tahunan SPRM 2014
Laporan Tahunan Jawatankuasa Khas Mengenai Rasuah (JKMR) 2013 Ulasan Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah (LPPR) 2013 Laporan Tahunan SPRM 2013
Ulasan Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah (LPPR) 2012 Laporan Tahunan Jawatankuasa Khas Mengenai Rasuah (JKMR) 2012 Laporan Tahunan SPRM 2012
Ulasan Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah (LPPR) 2011 Laporan Tahunan SPRM 2011 Laporan Tahunan Jawatankuasa Khas Mengenai Rasuah (JKMR) 2010
Ulasan Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah (LPPR) 2010 Laporan Tahunan SPRM 2010 Laporan Tahunan SPRM 2009